Ботаника - Анатомично устройство на лист
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете сайта botanica.ovo.bg
Общо отговори: 356
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Анатомично устройство на лист

Анатомична структура на листа

 • Определя се от функциите, които изпълнява - асимилация, газообмен и транспирация.
 • Голяма повърхност
 • Силно развит асимилационен паренхим
 • Добре развита система от междуклетъчни пространства, осигуряващи по-добро осветяване на хлоропластите и по-добър газо- и водообмен.
 • Малко механични и резервни тъкани.

Хистологичен състав на листа

Разположение на устицата по повърхностите на листа

 • Хипостоматичен - разположение по долната повърхност (при дорзовентрален тип, повечето двусемеделни)
 • Амфистоматичен - по двете повърхности на епидермата
 • Епистоматичен - по горната повърхност
 • Астоматичен - без устица (водни растения)

Дорзовентрално (гръбнокоремно) устройство на лист

Изолатерално (еднакволицево) устройство на лист

Листа на житни

 • Епидерма:
  • дълги и къси основни клетки;
  • външните стени на епидермата надебелени и инкрустирани с кремъчно вещество, често с восъчен налеп - придава гълъбовосив цвят
 • моторни (мехурести) клетки: натрупват водни запаси
 • Мезофил: еднороден. При видовете с C4 фотосинтеза - с ендодерма около проводящите снопчета (паренхимни клетки които изпълняват тъмнинната фаза на фотосинтезата).
 • Затворени колатерални проводящи снопчета в паренхимно влагалище (ендодерма)
 • Механични тъкани: склеренхимни влакна, разположени около проводящите снопчета и по хрущялния ръб на някои видове

Листа на голосеменни (иглолистни)

 • Епидерма: мъртви дебелостенни клетки, с кутикула и восъчен налеп
 • Устица: разположени в крипти
 • Хиподерма: 1-3 реда склеренхимни клетки под епидермата
 • Мезофил: еднороден, стените на клетките с гънки насочени навътре
 • Смолести канали, със склеренхим
 • Централни тъкани:
  • ендодерма
  • две проводящи колатерални снопчета, свързани с механична тъкан
  • проводящ паренхим - трансфузионна тъкан (живи и мъртви клетки)

Микроскопски снимки по темата
  Въпрос:
 1. Направете схеми на прерези на листа и поставете означения
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2014. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 28.11.2014 от К. Стоянов
(cc) цитирането е задължително

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg