Ботаника - Катедра Ботаника и Агрометеорология към Аграрен университет - Пловдив
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника II (Систематика на растенията)
Общо отговори: 179
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Катедра Ботаника и Агрометеорология към Аграрен университет - Пловдив

Адрес: Аграрен Университет, Агрономически Факултет, Менделеев 12, 4000 Пловдив, България

Department Botany and Agrometeorology, Agricultural University of Plovdiv
Address: Agricultural University, Faculty of Agronomy, Mendeleev 12, 4000 Plovdiv, Bulgaria

преподаватели от направление Ботаника

Staff of section Botany

преподаватели от направление Агрометеорология

Staff of section Agrometeorology

помощен персонал

  • Мария Димова, технически сътрудник
    Maria Dimova, thechnical assistant
  • Севдалина Тафраджийска, експерт
    Sevdalina Tafradjijska, expert
  • Радослава Петрова, експерт
    Radoslava Petrova, expert

Катедрата е основана през 1946 г. като комплексна катедра по земеделска ботаника и метеорология, с ръководител проф. К. Киряков. През 1963 г. се отделя като катедра "Земеделска ботаника", с ръководител проф. Стоян Димитров. В катедрата са работили проф. Димитър Делипавлов (от 1948 г.), проф. Иван Ковачев (от 1958), проф. Мария Попова (от 1959 г.), проф. Димитър Терзийски (от 1961 г.), проф. Илия Чешмеджиев (от 1963 г.), ст.н.с. Димо Граматиков (от 1962 г.), доц. д-р Георги Стойчев (от 1982 до 2005 г.), доц. д-р Кунка Кожухарова (от 2005 до 2010 г.).
(към биографичната страница за бившите членове на катедрата)


(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg