Ботаника - Делене на клетката. Мейоза
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника II (Систематика на растенията)
Общо отговори: 179
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Делене на клетката. Мейоза

[w] [v]

Видове делене при еукариотните организми

 • Митоза: при нарастване на тъкани: 2n → 2n+2n
 • Мейоза: при образуване на полови клетки и спори: 2n → n+n
 • Амитоза: единични случаи с неправилно разпределяне на генетичния материал

Същност на процеса мейоза

 • Намаляване броя на хромозомите (n) чрез две последователни деления (удвояване преди първото делене)
 • Функция: рекомбинация на генетичния материал между хомоложни хромозоми
 • Характерна само за образуващите се спори или полови клетки

Последователност на мейозата

[видео]
 • хетеротипно делене
  • Профаза 1 (дълга, с кросинговър)
    • най-продължителна - от няколко денонощия до 1-2 месеца
    • функция: специална подготовка на ядрения материал за рекомбинация
    • характерна за получаването на полови клетки и спори
    • резултат: формиране на биваленти от хомоложни хромозоми
    • последователност на етапите: лептотен, зиготен, пахитен, диплотен, диакинеза
   • лептотен: стадий на тънките нишки, започва спирализацията на хроматина, хромозомите се захващат за вътрешната страна на ядрената обвивка, хомоложните хромозоми се приближават
   • зиготен: конюгация на хомоложните хромозоми - точно позициониране и здраво свързване (образуване на синаптонемален комплекс) - биваленти
   • пахитен: прилепване на хромозомите (синапсис) за осъществяване на кросинговър; извършва се обмен на хомоложни участъци между несестринските хроматиди на хромозомите
   • диплотен: разделяне на хромозомите (изчезване на синаптонемалния комплекс); различаване на хиазми в местата на рекомбинация; най-продължителен етап
   • диакинеза: разпадане на ядрената мембрана, прекратява се синтеза на РНК, максимална спирализация на бивалентите, разпада се ядрената мембрана
  • Метафаза 1: подреждане на бивалентите в екваториалната плоскост на делителното вретено
  • Анафаза 1: разпадане на връзката между хомоложните хромозоми. Рекомбинираните хомоложни хромозоми (всяка от 2 хроматиди) се насочват към полюсите на делителното вретено.
  • Телофаза1 без цитокинеза, често липсва
   • формиране на нова ядрена мембрана
   • по-рядко с цитокинеза, с образуване на диада
   • преминаване към интеркинеза

  Резултат: диада от рекомбинирани диплоидни клетки.
  Основна функция: рекомбинация на генетичния материал.
  Разпределят се хромозоми, а не хроматиди.
 • Интеркинеза (без синтетични процеси)
 • Хомеотипно делене
  • Профаза 2: кратка, често неразличима
  • Метафаза 2: формиране на 2 делителни вретена по хомоложни групи
  • Анафаза 2: придвижване на рекомбинирани хроматиди към полюсите на делителните вретена
  • Телофаза 2
   • обособяване на 4 ядра
   • цитокинеза
   • формиране на тетради
 • Цитокинеза
  резултат: тетрада от 4 хаплоидни клетки

Особености на мейозата

 • 2 последователни раделяния - на хромозоми и хроматиди
 • резултат: 4 хаплоидни рекомбинирани клетки
 • функции:
  • рекомбинация между родителскитве хромозоми
  • редукция на диплоидния хромозомен набор до хаплоиден
 • значение:
  • съхраняване на вида във времето
  • създаване на разнообразие от признаци
  • обезпечаване на естествения отбор и еволюцията

  Въпроси:
 1. Кои клетки се делят мейотично? Каква е биологичната роля на мейозата?
 2. Какви са структурните промени на хроматина през хетеротипното и хомеотипното делене?
 3. Коя от фазите е най-подходяща за определяне на хаплоидния хромозомен набор?
 4. В коя от фазите може да се наблюдава рекомбинация на ядрения материал?
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2014. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър. botanica.ovo.bg
онлайн версия обновена на 7.10.2014 от К. Стоянов
(cc) цитирането е задължително

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg