Ботаника - други
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника II (Систематика на растенията)
Общо отговори: 179
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

други

Други действащи членове на катедра Ботаника
кратки биографични данни

гл. ас. д-р Цветанка Георгиева Райчева
(продължете тук към личната страница)


гл. ас. д-р Кирил Христов Стоянов
(продължете тук към личнатa страница)


гл. ас. д-р Мария Николова Лачева
tel. (++359 32) 654336
Дата и място на раждане: 11.05.1978 г., Ловеч. Образование: магистър, Биология и Химия - Пловдивски университет, Биологичен факултет
езици - руски и френски 12.04.2006: защитава дисертация на тема "Род Agaricus L.:Fr. emend. P.Karst. (Печурка) в България - таксономия, екология, хорология и стопанско значение" 06.03.2007: асистент по микология, от 2009 - старши асистент, от 2010 г. - главен асистент.


доц. д-р Христо Георгиев Анастасов
tel. (+359 32) 654329
Роден на 9.02.1958 г. в гр. Свиленград. 1984:    специалност агроном – полевъд - ВСИ – Пловдив
. 1985: асистент в катедра Ботаника при ВСИ.
1991: старши асистент. 1996: главен асистент. 04. 2012 - доцент

доц. д-р Анна Максимова Николова
tel. (+359 32) 654329
Родена на 10. ІV.1956 г в гр. Чирпан – Хасковска област
1980: специалност лозаро-градинарство, ВСИ – гр. Пловдив 1980-1986: научен сътрудник по етерично-маслени и лекарственни растения в НИРЕЛК гр. Казанлък. 1986: аспирант в катедра Ботаника, ВСИ. 1989: кандидат на селскостопанските науки. 1989: асистент в катедра Ботаника, ВСИ. 1991: главен асистент. 2001: след дълъг отпуск напуска катедрата по собствено желаниe. 06.03.2007: Асистент по билкарство. 10.11.2011: доцент(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg