Ботаника - група Lichenes /Лихенизирани гъби; Лишеи/
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете сайта botanica.ovo.bg
Общо отговори: 356
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

група Lichenes /Лихенизирани гъби; Лишеи/

Екология

 • Около 8% от доминиращата растителност на земята
 • Пионерни по скали, бедни почви, кора на дървета, мъх ...
 • Покриват обширни територии в северните райони, основна храна за елени и насекоми
 • Фосили от Южен Китай, от около 600 млн. г.

Характеристика

 • Комплексни симбионтни организми – съставени от фикобионт (водорасло или цианея) и микобионт (гъба) [w]
 • Когато се разглежда само водорасловия компонент, е използвано наименованието Lichenophyta (група без таксономична стойност)
 • По съвременните представи се разглеждат в състава на гъбите в зависимост от позицията на микобионта (Ascomycetes или Basidiomycetes)
 • Екзосимбионтни отношения в състава на лишея: мутуализъм, коменсиализъм и паразитизъм - с водорасли и цианобактерии
 • Разнообразие в оцветяването на талуса - от пигменти, които се отлагат в обвивката на хифите и придават своеобразна окраска в сиво, сивосинкаво, сивокафяво, жълто, оранжево, виолетово, почти черно, зеленикаво [видео]

Анатомия на талуса

 • Хомеомерно устройство – по-примитивно, при участие на цианеа
 • Хетеромерно устройство: обикновено 4-слоен; при различните видове варира – напр. при някои има втори гонидиален слой, при корестите липсва долен слой

Размножаване

 • Компонетите на талуса се рамножават самостоятелно. Лишей се развива само ако спората на гъбата попадне при съответните водорасли.
 • Като комплексен организъм - чрез соредии и изидии

Класификация

 • в зависимост от гъбния компонент - 2 групи, условно приемани като класове, по съвременните представи се разглеждат в съответните гъбни класове
  • (клас) Ascolichenes: с участие на аскомицети - разнообразна космополитна група; повечето представители с плодно тяло апотеций
  • (клас) Basidiolichenes: с участие на базидиомицети - малка група, с около 20 тропични представители
 • по морфологията на талуса:
  • Храстовидни лишеи
   • Cladonia rangiferina /Еленов лишей/[w]
   • Usnea barbata /Брадат лишей/[w]
   • Cetraria islandica /Исландски лишей/[w]
   • Letharia vulpina /Лисичи лишей/[w]
   • Evernia prunastri /Дъбов лишей/[w]
  • Листовидни лишеи [m]
   • Lobaria pulmonaria /Белодробен лишей/[w] - силно чувствителен към атмосферно замърсяване
   • Xanthoria parietina /Златист лишей; Стенен лишей/[w]
   • Parmelia furfuracea /Грапава пармелия/[w]
  • Корести лишеи
   • Graphis scripta /Писмен лишей/[w]
   • Rhizocarpon geographicum /Географски лишей/[w]
   • род Caloplaca[w] - широко разпространени в тундрата и лесотундрата на Северното полукълбо
   • род Lecanora[w] - широко разпространени, някои използвани за храна

Значение

 • Багрила и лекарства, червени и жълти съставки на суровини за боядисване на вълна и коприна (досега се прилага в Шотландия)
 • Антибиотични свойства, в състава на хомеопатични продукти; някои видове лишеи с халюциногенен ефект
 • Дъбов лишей – съставка на фини аромати в парфюмерията
 • Индикатори за атмосферни замърсявания
 • Отровни лишеи - Letharia vulpina
 • Rocella - за получаване на глюкоза и лакмус.
 • Участват при химическото изветряне на скалите, създават условия за почвообразувателен процес
 • За храна – Lecanora, Cladonia, Umbilicaria. Повечето лишеи са с горчив вкус и ниска хранителна стойност
  • индиански племена от Мексико правят брашно от видове лишеи: Umbilicaria и Bryoria
  • Umbilicaria esculenta /Иуатаке//[w]: в японската кухня
  • Lecanora - използвани за храна ("манна") в пустините на Югозападна Азия и Арабския полуостров
 • Паразити по дървета: Chrysothrix[w] - по иглолистни
 • Caloplaca и Xanthoria някои видове повреждат стъклописите в стари катедрали, паметници на културата, керемиди и др.
Въпроси:
 1. Как може да се демонстрира, че при разпространените в България лишеи микобионтът е от клас Ascomycetes?
[] [] []
(cc) цитирането е задължително
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2015. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 19.02.2015 от Кирил Стоянов
www.botanica.ovo.bg

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg