Ботаника - Изменения под влияние на фактори с антропогенен произход. Димоустойчивост
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете сайта botanica.ovo.bg
Общо отговори: 356
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Изменения под влияние на фактори с антропогенен произход. Димоустойчивост

Особености на антропогенните фактори

 • Антропогенни фактори: с бързо променящи се средни стойности, водят до замърсявания на въздуха, почвата и водата, до нарушаване на екологичното равновесие
 • Периоди в историята на Земята:
  • абиогенен (геохимичен)
  • биогенен (биохимичен)
  • антропогенен - от средата на XIX век
 • Антропогенен стрес: възниква в резултат от бързо променящите се условия в следствие на човешката дейност

Устойчивост на растенията към антропогенен стрес

 • В зависимост от степента на устойчивост:
 • В зависимост от характера на приспособителните промени:
  • анатомо-морфологична
  • физиологична
  • биохимична
  • регенерационна
  • анабиотична
  • популационна
  • фитоценотична

Анатомо-морфологична димоустойчивост

 • Особености в строежа, които намаляват скоростта на постъпване на газове
 • Корелация с ксероморфни белези
 • Защита на епидермиса: дебела кутикула, дребни устица в крипти
 • Паренхим: най-уязвими са въздухоносните стаички на устицата
 • Цитологични промени
  • пластиден апарат: гранулация в стромата, раздуване на тилакоидите и целите хлоропласти
  • митохондрии: раздуване
  • протопласт: гранулация на цитоплазмата, вакуолизация, поява на липидни капки
  • силни увреждания: струпване на всички органели като плътна маса, разрушаване на тонопласта
 • Хистологични промени:
  • Деформация на клетките
  • Увеличаване на броя увредени клетки в долната епидерма и гъбчестия паренхим
  • Разпространение на уврежданията към палисадния паренхим и горната епидерма
 • Морфологични промени
  • Хлорози: петна по листата с друго оцветяване, дължащо се на разрушен фотосинтетичен апарат
  • Некрози: мъртви участъци в листата
  • Дефолиация (опадване на листата)

Степенуване на пораженията от антропогенните фактори

 • остри: с необратими промени в паренхимната тъкан
 • хронични: от периодични или системни действия с неголеми дози газове или аерозоли - дребни и разредени листа, частична дефолиация, понякога нежизнени семена
 • скрити: намалена жизненост, деструктивни промени в клетките, видими под електронен микроскоп

Мониторинг

 • система от наблюдения, оценки и прогнози за състоянието на околната среда
 • пасивен: изследване на слабите отклонения от нормата
 • активен: изпитване на въздействията върху тестови растения
 • растения биоиндикатори

  Въпроси:
 1. Каква е причината за увреждане на фотосинтетичния апарат при антропогенен стрес?
 2. Защо димоустойчивите растения имат ксероморфни белези?
[] [] []
Кожухарова К., Стоянов К. & Райчева Цв. 2011. Анатомия и морфология на растенията. Ръководство за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър. Акад. изд. АУ-Пловдив.
(онлайн издание обновено 2.11.2012, техническа редакция/код: К. Стоянов)

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg