Ботаника - Изменения на вегетативните органи под влияние на почвени (едафични) фактори
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника I (Анатомия и морфология на растенията)
Общо отговори: 205
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Изменения на вегетативните органи под влияние на почвени (едафични) фактори

Почвени фактори:

 • Голяма плътност
 • Понижена аерация
 • Почти постоянна температура
 • Различна киселинност - кисели в студените области, слабо алкални в сухите и горещите зони

Категории в зависимост от почвените фактори

 • Растения, привързани към определен тип почви
  • Халофити
  • Псамофити
 • Растения, предпочитащи даден тип почва
 • Растения, безразлични към типа на почвата

Халофити

 • Обитават силно засолени почви
 • Имат белези на ксерофити, преобладават сукуленти
 • Често с богат на трихоми индументум: Artemisia maritima /Морски пелин/
 • Според характера на приспособленията:
  • еухалофити: соленатрупващи, ксероморфни, често сукуленти, с висока солеустойчивост на цитоплазмата - Salicornia europaea[w], Salsola soda[w]
  • кринохалофити: солеотделящи, отделят чрез солни жлези, мезоморфна структира
  • глюкохалофити: соленепропускащи, върху слабо засолени почви, имат ксероморфна структура

Нитрофилни растения

Предпочитат среда, богата на азот - Urtica, Hyosciamus

Псамофити

 • Обитават подвижни и постоянни пясъци
 • Приспособления за задържане при ветрове, за запазване жизнеността на кореновата система, бързо нарастване през пясъците.
 • Бързо растящи коренищa, дълги междувъзлия
 • Многобройни добавъчни корени и адвентивни пъпки
 • Запазване на части на листата във вид на люспи
 • Приспособления за анемофилия и анемохория
 • Пустинни видове: ксероморфна структура или ефемери
 • Дървесни псамофити:
  • Силно редуцирани или липсващи листа
  • Усилена транспирация: Haloxylon /саксаул/[w]
  • Мощна коренова система - до 20 m при Calligonum caput-medusae[w]

  [видео]

Калцифили и калцифоби

според съдържанието на калций в почвата:
  Въпрос:
 1. Коя от трите групи халофити е с най-силно изразена ксероморфна структура?
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2014. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 24.11.2014 от К. Стоянов
(cc) цитирането е задължително

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg