Ботаника - Изменения във връзка с преминаването към хетеротрофно хранене
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника II (Систематика на растенията)
Общо отговори: 179
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Изменения във връзка с преминаването към хетеротрофно хранене

Категории зависимост от храненето

 • Автотрофи: изходният тип хранене на растенията чрез фотосинтеза
 • Миксотрофи: растения със смесено (полуавтотрофно) хранене
 • Хетеротрофи: растения с несамостойно хранене
  • паразити
  • биотрофи: в симбиоза с гъби (микотрофи) или бактерии (бактериотрофи)
  • хищници

Бактериотрофия (бактериориза)

Микотрофия (микориза)

Паразитизъм

 • Развиват се върху растения-гостоприемници
 • Промени в организацията
  • редуцирана коренова система
  • слабо развито стъбло
  • загуба на функциите на листата
  • многобройни цветове
  • голям брой семена
 • Хаустории: органи за проникване в паренхима, достигане до проводящите тъкани и всмукване на хранителни вещества
 • В зависимост от степента на навлизане:
  • Ектопаразити:
  • Ендопаразити:
   • развитието протича в тъканите на гостоприемника, навън се показват само репродуктивните органи
   • Rafflesia arnoldii - с най-големи цветове [w]
    [видео: Rafflesia]
 • Полупаразити
  • Запазват способностите за фотосинтеза
  • Приемат вода и соли от гостоприемника с помощта на хаустории, които проникват в ксилема
 • защитни приспособления на гостоприемника:
  • дебела кутикула, восъци, трихоми
  • защитни вещества: етерични масла, смоли, соли

Растения-хищници

400 вида, от 16 рода и 7 семейства. В България: Pinguicula, Drosera, Utricularia
 • Причина: набавяне на азотна храна
 • Приспособления за улавяне на жертвата
  • пасивни:
   • жлези с лепкав секрет по листата: Pinguicula, Drosophyllum
   • листа тристранно метаморфозирали в каничка с капаче: Nepenthes, Cephalotus
    • дръжка:
    • в долната част метаморфозирала във филодий - широка, пластинчата, фотосинтезираща
    • в средната част видоизменена в мустаче в горната част образува каничка
    • петура: видоизменена в капаче за каничката
  • активни: чувствителни трихоми, моторни реакции и създаване на вакуум. [видео]
   • Dionaea muscipula /венерина мухоловка/: петура -капан с два сегмента, всеки с по 3 чувствителни емергенции, предизвикващи бързо затваряне.[w]
   • Drosera rotundifolia /росянка/: жлезисти трихоми със слизест секрет, залепеното насекомо предизвиква дразнене с което се прилепват повече жлези [w]
   • Utricularia vulgaris (мехурка): мехуровидни капанчета с чувствителни трихоми,които създават вакуум [w]
 • Структури във връзка със смилането и всмукването
  Секрети:
  • протеолитични ензими
  • мравчена и бензоена киселина - за убиване на жертвата и създаване на смилателна среда

  Въпрос:
 1. Коя група хетеротрофни растения не са в симбиотични отношения с организма от който се изхранват?
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2014. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 24.11.2014 от К. Стоянов
(cc) цитирането е задължително

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg