Ботаника - Изменения на вегетативните органи във връзка с водата
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете сайта botanica.ovo.bg
Общо отговори: 356
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Изменения на вегетативните органи във връзка с водата

Мезофити

 • в условия на достатъчно количество вода в почвата
 • преобладават в умерените пояси
 • листопадни дървета и храсти, много тревисти видове
 • изходни за сравняването с другите групи

Ксерофити

анатомично устройство на лист с ксероморфна структура: E- епидерма, C- кутикула, P- паренхим, С- устица, H- власинки

Хидрофити

 • Според степента на потапяне:
  • напълно потопени: Vallisneria, Ceratophyllum
  • с плаващи листа: Nymphaea, Nuphar, Victoria, Nymphoides, Hydrocharis, Lemna, Marsillea
  • с по-голямата част над водата: Alisma, Butomus
  • земноводни - с водна и сухоземна форма: Persicaria amphibia
 • приемат вода от всички органи
 • недостиг на светлина: увеличаване на повърхността и начленяване на потопените органи
 • видоизменени корени:
  • пневматофори (дихателни корени) - при мангровите дървета
  • асимилиращи корени
 • хидроморфни листа: без склеренхим, редуцирани проводящи снопчета, тънка епидерма, мезофил с големи празнини

Хигрофити

анатомично устройство на лист с хигроморфна структва: E- епидерма, P- паренхим, I- междуклетъчни пространства, S- устица, H- власинки
 • Обитават влажни екваториални и сенчести гори
 • Условно се включват и сенколюбивите видове от умерените ширини: Corydalis, Arum
 • Тропофити: хигрофити в зони с променлива влажност
 • Висока кутикулна транспирация
  • Широко отворени устица по двете листни повърхности
  • Хидатоди - за гутация при обилна влажност
 • Листа с хигроморфна структура; тънка кутикула, слабо развит палисаден мезофил, по-слабо развити механични тъкани
  Въпрос:
 1. Посочете ваши примери за ксерофити, мезофити, хигрофити и хидрофити
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър..
онлайн версия обновена на 28.04.2014 от К. Стоянов
(cc) цитирането е задължително

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 2
Гости: 2
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg