Ботаника - Ядро (nucleus)
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника II (Систематика на растенията)
Общо отговори: 179
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Ядро (nucleus)

обща характеристика, химичен състав, строеж и функции

[w]
 • Конституционна част на клетката
 • Открито от Робърт Браун [w] 1831 г. (нарича го nucleus)
 • Съдържа се във всички еукариотни клетки
 • Произлиза винаги от деленето на съществуващо ядро
 • Временно двумембранен органел (разпадане при клетъчно делене)

Характеристики на ядрото

 • Форма - сферична, по-рядко елипсовидна, яйцевидна, пръчковидна, вретеновидна, звездовидна.
 • Корелация между формата на клетката и формата на ядрото.
 • Големина: 4 -38 m - различна при различните растения и типове клетки.
 • Месторазположение - непостоянно. В младите клетки винаги е в центъра. Придвижва се в зони, където има активно нарастване, надебеляване на клетъчните стени, нараняване или друга дейност.

Функции на ядрото

 • Контролен център на клетката
 • Репликация (копиране) на ДНК
 • Съхраняване на информация (ДНК)
 • Транскрипция на ДНК (до РНК)
 • Синтез на рибозомни субединици и ядрени ензими

Химичен състав на ядрото

 • Неорганични вещества
  • Вода - над 75%
  • Минерални соли
 • Органични вещества: макромолекули с пространствена форма, групирани в надмолекулни комплекси
  • Нуклеинови киселини
   • ДНК - двойна спирала, опакована като дезоксирибонуклеопротеиди, в състава на хроматина
   • РНК: иРНК, рРНК, тРНК
  • Белтъци - 70-90% от сухата маса
   • Основни - протамини, хистони
   • Кисели - нехистонови
  • Липиди
   • Фосфолипиди
   • Холестерол

Строеж на ядрото

 • Ядрена мембрана (ядрена обвивка): двойна мембрана с пори [w]
  • Основна фунция: изолира двата процеса на ДНК експресия - транскрипция и транслация
  • Разпада се по време на митоза
  • Строеж:
   • Две мембрани (външна и вътрешна) с дебелина 7 nm
   • Перинуклеарно пространство 20-60 nm
   • Голям брой пори

  • Особености:
   • Връзка с каналите на ендоплазмената мрежа
   • Вътрешната ядрена мембрана е в контакт с периферния хроматин, в някои случаи с видима белтъчна ламина
   • Грануларният слой на периферния хроматин поддържа целостта на ядрото
   • При пакетирането на периферния хроматин в хромозомите ядрената мембрана се разрушава
  • Ядрени пори
   • 20% от общата площ на ядрената мембрана
   • Закръглени перфорации с диаметър 80-90 nm
    • 3 реда от по 8 гранули (вътрешен, междинен и външен). Размер на гранулите 25 nm
    • Фибрилна "решетка" насочена към нуклеоплазмата
    • Централна гранула
    • Строго организирани белтъчни глобуларни и фибриларни структури
   • Поров комплекс - съвкупността от всички пори
 • Кариоплазма
  • Ламина (кортекс) - неразтворима белтъчна структура
  • Кариолимфа - близка по състав до хиалоплазмата
   • Синтез на белтъци
   • Връзка между ядърцето и хроматина
  • Хроматин (формира хромозомите)
   • Еухроматин (експресиращ се) - багри се слабо
   • Хетерохроматин (неактивен) - багри се по-интензивно
  • Ядърца[w]
   • Постоянна структура на ядрото;
   • Брой - 1 или 2 до няколко, плътни, без обвивка: дифузна маса с влакнесто-мрежеста структура
   • Функция: синтез на рибозоми и рРНК
   • Строеж
    • Хроматин
    • Фибрили: рибонуклеопротеидни влакна с дебелина 5-10 nm, междинни продукти на рибозомния синтез
    • Гранули: късни продукти на рибозомния синтез

Въпроси:
 1. Защо ядрото няма ендосимбиотичен произход, въпреки че е двумембранен органел?
 2. Коя структура поддържа целостта на ядрената мембрана?
 3. Каква е функцията на ядрените пори?
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2014. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър. Акад. изд. АУ-Пловдив.
онлайн версия обновена на 15.05.2014 от К. Стоянов

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg