Ботаника - Кирил Стоянов
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника II (Систематика на растенията)
Общо отговори: 179
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Кирил Стоянов


Българско дружество за защита на птиците panda.org IPPS
д-р Кирил Христов Стоянов,
доцент

www.botanica.ovo.bg
e-mail: k_stoyanov@au-plovdiv.bg; nomtax@gmail.com; orobanche@abv.bg
тел. (+359 32) 654332
личен блoг: nomtax.blogspot.com
цитирания: google scholar
ResearchGate профил
Academia профил

Роден в Пловдив, България, 26.11.1970.
oбразование:
1996 - Биолог, магистър по Молекулярна и клетъчна биология - Пловдивски Университет, Биологичен факултет

01.04.1997 - 05.07.2000: Биолог / специалист бази данни в Отдел Информация и Документация, към Програмата по Растителни Генетични Ресурси, Институт по Растителни Генетични Ресурси - Садово
06.07.2000: Асистент в катедра Ботаника, Аграрен университет - Пловдив. От 10.11.2003 - старши асистент, от 06.2007 - главен асистент.
28.10.2009: Дисертация на тема "Биосистематично проучване на сем. Orobanchaceae Vent. (Воловодецови) в България"
13.05.2014: Доцент

лекционни курсове: анатомия и морфология на растенията, систематика на растенията, фитоценология

извеждани упражнения и теренна практика: ботаника (общ курс), анатомия и морфология на растенията, систематика на растенията, фитоценология

основни научни интереси: Orobanchaceae
други (ботанически): Scrophulariaceae, Pyrolaceae, Hyacinthaceae
Флора на България, Алпийска флора.
други (интердисциплинарни): ботанически софтуер, ботанически бази данни

Списък на публикациите

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg