Ботаника - Клас Ascomycetes /Торбести гъби/
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника I (Анатомия и морфология на растенията)
Общо отговори: 205
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Клас Ascomycetes /Торбести гъби/

 • В съвременните класификации са с ранг на отдел [w]
 • Сапрофитни и паразитни сухоземни гъби
 • Вегетативно тяло – хаплоиден, многоклетъчен мицел (изкл. дрожите – псевдомицел)
 • Размножаване изключително безполово (екзоспори) – конидиоспори. Изключение са дрождите – пъпкуване.
 • Половото размножаване е свързано с образуване на аскус (торбеста структура), в която се формират хаплоидни аскоспори
 • Жизнен цикъл: хаплоиден мицел, ангиогамия, последвана от кратка диплоидна фаза с бърза мейоза и образуване на аскус с аскоспори.
 • Микобионти в състава на лишеите в целия свят (лишеи от Basidiomycetes се срещат рядко в тропиците).

Класификация

Зависи от наличието на плодни тела и техния тип

 • Подклас Ascosphaeridae: голи аскуси, без плодни тела
  • Разред Endomycetales
  • Разред Taphrinales
 • Подклас Pezizidae: аскуси скрити в плодни тела
  • Разред Eurotiales
  • Разред Erysiphales
  • Разред Clavicepitales
  • Разред Pezizales

Подклас Ascosphaeridae

Без плодни тела, асците са върху мицела. Няколко разреда, икономически най-важни - 2 от тях.

Разред Endomycetales

Първичноторбести гъби
 • Характеристика:
  • Високоспециализирана група
  • Вегетативно тяло едноклетъчно, едноядрено
  • Размножаване
   • безполово – пъпкуване
   • полово (хологамия) при изчерпване на средата – 4-8 аскоспори
 • Представители:
  • Saccharomyces[w] предизвикват ферментации в анаеробна захарна среда
  • Candida[w] причиняват микози при хора и животни

Разред Taphrinales

Семейство Taphrinaceae

 • Характеристика:
  • Облигатни паразити, причиняват къдравост по листата, деформация на плодовете, т.нар. “самодивска метла”
  • Нападнатите структури често са ярко оцветени, с налеп от асци
  • Някои видове предизвикват растителни деформации, като често участват и други възбудители - вируси, бактерии и др.
 • Представители:
  • Taphrina deformans[w]: Причинно-следствен агент на заболяването къдравост по листата на прасковата
  • Taphrina pruni[w], T. populina[w], T. betulina[w]

Подклас Pezizidae

Образуват асците в плодни тела (клейстотеций, перитеций, апотеций или псевдотеций), с твърди парафизи между асците.

Разред Eurotiales

плодно тяло клейстотеций
 • род Penicillium[w][w]
  • Значение за околната среда, производството на храни (особено сирена като Рокфор, Горгонзола, Камамбер, Бри и др. оцветени от спорите), ензими и органични киселини и антибиотици.
  • Сапрофитни и паразитни гъби. Видове от рода причиняват меко гниене на плодове, отделят микотоксин патулин; при неправилно съхраняване на зърнени култури отделят токсичен микотоксин
  • Колонии, които като структура наподобяват четка
 • род Aspergillus[w]: Навсякъде в природата (почва, растения, храни, домашен прах). Причинява алергични реакции (аспергилоза)

Разред Erysiphales

плодно тяло клейстотеций

Семейство Erysiphaceae

 • Растителни патогени, причиняват брашнести мани
 • Симптоми: надземните части с бели прахообразни петна от спорите
 • Представители: родовете Microsphaera, Uncinula, Erysiphe
  • Erysiphe graminis: брашнеста мана по житни
  • Uncinula necator[w]: брашнеста мана по лоза.
  • род Oiduim[w]: Растителни патогени, причиняващи различни форми на брашнеста мана. Някои са нормални за човешката микрофлора или се съдържат в почвата, въздуха и водата. Конидиоспори и артроспори (получени от разпадане на хифите); O. neolycopersici: брашнеста мана по доматите

Разред Clavicepitales

плодно тяло перитеций
 • Claviseps purpurea /Мораво рогче по ръжта/[w]
  Жизнен цикъл: конидиоспори ("медена роса"), склероции, строми, перитеции, аскоспори

Разред Pezizales

  • Плодно тяло апотеций
  • Предимно сапрофитни гъби, рядко паразитни
 • Ядливи представители в България:
  • Morchella esculenta /Мръчкула, Смръчкула/ [w]
  • Sarcoscypha coccinea /Керино ухо, Бабино ушенце/ [w]
  • Gyromitra esculenta[w]
  • род Cyttarium: Разпространени в Южна Америка, някои паразитират по бук и др. Традиционни в мексиканската кухня.

Разред Tuberales /Трюфелоподобни гъби/

подземни плодни тела, с дълбоки гънки, в които е химениалният слой.
 • род Tuber /Трюфел/[w]: над 100 вида
 • род Terfezia[w]: пустинна трюфелоподобна гъба, Турция

Въпроси:
 1. Дефинирайте понятията аскус, аскоспора, парафиза
 2. Кои са типовете плодни тела при Ascomycetes? Посочете групи в класа на базата на този признак.
[] [] []
(cc) цитирането е задължително
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2015. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 19.02.2015 от Кирил Стоянов
www.botanica.ovo.bg

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg