Ботаника - Клас Basidiomycetes /Базидиеви гъби/
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника I (Анатомия и морфология на растенията)
Общо отговори: 205
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Клас Basidiomycetes /Базидиеви гъби/

Характеристика


 • Около 30 000 вида
 • По съвременните представи са с ранг на отдел [w]
 • Паразити и сапрофити с многоклетъчен дикарионен мицел
 • Без смяна на поколенията
 • Вегетативно размножаване – чрез оидии, хламидоспори, пъпкуване
 • Безполово размножаване – конидиоспори (рядко)
 • Полово размножаване
  • Полов процес соматогамия - сливане на две вегетативни клетки, в резултат се формира базидий с базидиоспори
  • Липсват структури за полово размножаване (гаметангии и цигангии)
  • Няма смяна на поколенията
  • Половият процес се извършва между две вегетативни клетки на хаплоидния мицел - е хетероталичен означаван с (+) и (-) ядра
  • Сливат се само цитоплазмите, ядрата се нареждат едно до друго (почифтно) и образуват дикариони
  • Дикарионен мицел с продължителен живот , преобладава в жизнения цикъл, образува плоднит тела
  • Кратка диплоидна фаза, последвана от мейотично делене и образуване на базидии.
  • Базидиоспори (+) и (-) - образуват се от базидии (цели или начленени) [видео]

Класификация

в съвременните класификации представителите с начленен базидий са обединени като клас Heterobasidiomycetes. Таксономичният ранг на Holobasidiomycetidae също е повишен до клас Homobasidiomycetes.
[] [] []
(cc) цитирането е задължително
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2014. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия, обновена на 21.01.2016 от Кирил Стоянов
www.botanica.ovo.bg

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg