Ботаника - Клас Liliopsida /Едносемеделни растения/
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника I (Анатомия и морфология на растенията)
Общо отговори: 205
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Клас Liliopsida /Едносемеделни растения/

Произлезли от водни представители на двусемеделните. 25% от цветните растения; 63000 вида, в 300 рода и 104 семейства
  • Зародиш: с 1 семедел и страничен вегетационен връх
  • Поникване: най-често хипогейно
  • Зародишно коренче с кратък живот. Замества се от адвентивни корени → брадата коренова система.
  • Липсва камбий в корена и стъблото и липсва вторично надебеляване
  • Листа: само прости, с успоредно жилкуване, често с влагалище
  • Околоцветник: прост, броят на цветните части във всеки кръг кратен на 3.
  • Полен: без апертури
 • подклас Alismatidae
 • подклас Triurididae
 • подклас Liliidae
 • подклас Commelinidae
 • подклас Arecidae
 • подклас Aridae
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2015. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия, обновена на 17.11.2015 от Кирил Стоянов
www.botanica.ovo.bg & botanica.gallery

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg