Ботаника - Клас Oomycetes /Водни плесени/
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника I (Анатомия и морфология на растенията)
Общо отговори: 205
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Клас Oomycetes /Водни плесени/

 • Класифицирани като гъби въз основа на морфология и начин на живот.[w]
 • По съвременните представи са изключени от царството на гъбите. Отнасят се към царство Chromalveolata [w], или в Protista [w], и имат фотосинтезиращи родственици от Chrysobionta.
 • Тясна връзка с фотосинтезиращи организми (водорасли) – клетъчни стени от целулоза, ядро в диплоидно състояние (2n), зооспори и оогамия
 • Предимно водни форми и сухоземни
 • Образуват зооспорангии и зооспори с камшичета
 • Безполово размножаване чрез зооспори и конидиоспори, устойчива форма ооспора
 • Сапрофитни и паразитни. Паразитите са агресивни патогени, причиняват икономически загуби от земеделски култури и риба в света, както и вреди за околната среда в естествените екосистеми

Разред Peronosporales

Семейство Peronosporaceae

 • Plasmopara viticola /обикновена мана по лозата/ [w]
  Паразитира по лозата – причинява болести, известни като същински мани.
  • Симптоми:
   • Хлоротични петна по листата, бял налеп от долната страна на листата и леторастите
   • Плодовете – меки, ронливи, с бял налеп
  • Жизнен цикъл:
   • летен (конидиален) цикъл: образуване на конидиоспори и ново заразяване чрез зооспори
   • презимуващ (полов) цикъл: образуване на гаметангии (антеридии и оогонии), оогамен полов процес, образуване на зимуваща ооспора
 • Peronospora parasitica: Паразит по зеле и видове от Brassicaceae [w]

Семейство Pythiaceae

 • род Phytophthora[w]
  • Епифитните фитофтори зависят основно от влажността и температурата (оптимални 15-23°) – при влажни и хладни години могат да унищожат до 100% от посевите
  • Причиняват: Мана и загиване на дъбови гори; Мана по културни растения - пипер, тиква, моркови, лук и др.
  • Репродуктивни структури
   • Безполови
    • зооспори: зооспорангии с оперкулум (капаче)
    • хламидоспори
   • Полови: ооспори
 • Phytophthora infestans[w]
  Разрушителен патоген по картофи, домати и др. видове от сем. Solanaceae
Въпроси:
 1. В какво състояние зимуват представителите на Oomycetes?
 2. От кой тип е половият процес при Oomycetes?
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2015. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 9.02.2015 от Кирил Стоянов
(cc) цитирането е задължително
www.botanica.ovo.bg

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg