Ботаника - Клас Zygomycetes /Мухълови гъби/
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника I (Анатомия и морфология на растенията)
Общо отговори: 205
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Клас Zygomycetes /Мухълови гъби/

 • Сухоземни сапрофити и паразити, развиват се върху въглехидратна среда
 • Силно разклонен, неклетъчен, многоядрен мицел [w]
 • Размножаване
  • Безполово размножаване: спори в спорангии
  • Полов процес – зигогамия (сливане на хетероталични мицели, получават се цигангии). Зигоспорите образуват спорнагий с множество хаплоидни спори. Устойчиви, в големи количества са в атмосферата, разнасят се от вятъра
 • Представители:
  • Rhizopus stolonifer: Сапрофитна гъба по овлажнени хранителни продукти [w]
  • Mucor mucedo: Сапрофит, по органични въгрехидратни храни (хляб, плодове и др.)[w]
  • Zoophagus insidians[w]: Рядка водна гъба-хищник, която улавя ротатории с помощта на лепливи хифи. В по-старите схеми е отнасяна към Oomycetes [w][v]
  • Entomophthora muscae[w] /Есенна болест по мухите/: паразит по домашните мухи

Въпроси:
 1. Сравнете класовете Oomycetes и Zygomycetes
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2015. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър. Акад. изд. АУ-Пловдив.
онлайн версия обновена на 19.02.2015 от Кирил Стоянов
www.botanica.ovo.bg

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg