Ботаника - Клетъчна обвивка (клетъчна стена)
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника II (Систематика на растенията)
Общо отговори: 179
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Клетъчна обвивка (клетъчна стена)

[w]

Функции

[видео]
 • характерна за растителната клетка
 • продукт от жизнената дейност
 • споява се с обвивката на съседната клетка чрез междуклетъчно вещество
 • запазва функцията на тъканите от мъртви клетки (механични и проводящи тъкани)
 • Определя формата на клетката
 • Противодейства на осмотичното налягане и прекомерното поемане на вода
 • Твърд скелет на клетката - определя механичната устойчивост на клетката и съответно и общата устойчивост на растенията
 • Участва в транспорта на веществата
 • Помага на растенията да противостоят на силите на гравитацията
 • Предпазва клетката от механични повреди и инфекции
 • Свързва клетките заедно

Химичен състав и строеж

Полизахариди и вода - изменят съотношението си според възрастта и функциите на клетката. Целулозни влакна в силно хидратиран матрикс
 • Целулоза
  • образува целулозния скелет на клетъчната стена
  • полизахарид от глюкозни остатъци, свързани в неразклонени вериги
 • Степен на компактизация на целулозните влакна
  • Целулозни молекули
  • Елементарни фибрили надмолекулни целулозни структури - 40-60 целулозни молекули (до 7 nm)
  • Микрофибрили - 15-20 елементарни фибрили (10-30 nm)
  • Макрофибрили - около 400 микрофибрили (0,5 μm)
  • Текстура на микрофибрили: дисперсна, паралелна
 • Матрикс
  • хемицелулоза: полизахариди с дълги , неразклонени вериги от ксилоза, маноза с малки количества арабиноза и галактоза; не образуват елементарни фибрили
  • пектин: силно разклонени молекули, без определена пространствена ориентация - калциеви и магнезиеви соли на галактуроновата киселина и арабинозата.
  • структурни белтъци: основно гликопротеини

Синтез на клетъчната стена

 • Хемицелулозите и пектините се синтезират в посока от гладката ендоплазматична мрежа, през апарата на Голджи, до плазмалемата.
 • Целулозните молекули се синтезират директно от плазмалемата, с участието на целулозно синтазния комплекс: използват се глюкозни остатъци от молекули захароза в цитоплазмата.

Образуване на клетъчната стена при делене

 • Oбразуване на пектинова средна ламела (средна пластинка). При определени условия средната ламела може да се разгражда (мацерация).
 • Запазване на плазмодезми - цитоплазмени провлаци
 • Запазване на средната ламела за спояване на съседните клетки
 • Синтез на целулоза - образуване на първична клетъчна стена
 • Образуване на междуклетъчни пространства

  Въпрос:
 1. Обяснете значението на компонентите в целулозния скелет и матрикса на клетъчната стена.
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2014. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
Онлайн версия обновена на 6.10.2014 от К. Стоянов
(cc) Цитирането е задължително

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg