Ботаника - Препоръчвана литература
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете сайта botanica.ovo.bg
Общо отговори: 356
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Препоръчвана литература

Препоръчвана литература за подготовка по Систематика на растенията (Ботаника II)
 1. Божилова Е., Kоева Й., Тонков С. 1999. Систематика на висшите растения. Университетско издателство "Св. Kлимент Охридски", София.
 2. Делипавлов Д., Попова М., Ковачев И., Терзийски Д., Чешмеджиев И. 1989. Ботаника. Земиздат. София.
 3. Воденичаров Д. & Захариев Д. 2012. Систематика на растенията. Част II. Мъхообразни и кормусни растения. Фабер.
 4. Kиряков, И. 1999. Систематика на растенията. Пловдивско Университетско Издателство, Пловдив.
 5. Попова М., Чешмеджиев Ил., Терзийски Д. 2012. Систематика на растенията. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 6. Попова М., Чешмеджиев Ил., Терзийски Д. 2001. Систематика на растенията. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 7. Попова М., Чешмеджиев И., Стойчев Г. 1999. Ръководство за учебна практика по ботаника. Акад. изд. ВСИ - Пловдив.
 8. Стойчев Г., Кожухарова К., Анастасов Х. 2006. Ръководство за упражнения по Ботаника. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 9. Делипавлов Д., Попова М., Ковачев И., Терзийски Д., Чешмеджиев И. 2003. Определител на растенията в България. Земиздат.
 10. Чешмеджиев И., Стойчев Г. 2005. В парка на Аграрния университет. Учебно помагало. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 11. Стоянов Н., Стефанов Б., Китанов Б. 1966-1967. Флора на България - І и ІІ том.
 12. Тахтаджян А. (ред.) 1974-1982. Жизнь растений. «Просвещение», Москва. т. 1-6. [djvu]
 13. Флора на (Н.)Р. България - т. I - X. Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", София
 14. Червена книга на НРБ,1984. том І. Растения, изд. БАН, София.
 15. Чешмеджиев Ил., Василев Р. 2009. Флората на Пловдив. Българска фондация "Биоразнообразие", София.
 16. Reveal J. 1999. PBIO 250 LECTURE NOTES. Plant Taxonomy.
 17. Takhtajan, A. 1997. Diversity and Classification of Flowering Plants. Columbia University Press, New York.. [1 May 1997]

(още източници - във виртуалната библиотека)

Стоянов К. & Райчева Цв. 2011. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн издание под редакцията на К. Стоянов, обновено на 10.01.2013.
www.botanica.ovo.bg

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg