Ботаника - Мегаспорогенеза и развитие на женски гаметофит
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника I (Анатомия и морфология на растенията)
Общо отговори: 205
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Мегаспорогенеза и развитие на женски гаметофит

най-силна редукция при цветните растения (развитие в цветната пъпка) [видео]

Семепъпка

 • В плодника може да има една или много семепъпки
 • Строеж на семепъпката:
  • обвивка (интегументи)
  • нуцелус (тъканта която я изпълва и съответства на мегаспорангий)
 • Ембриосак (зародишна торбичка): развива се в нуцелуса на семепъпката

Мегаспорогенеза

 • протича в нуцелуса на семепъпката
 • при залагане на интегументите, се очертават няколко археспорови клетки: мегаспороцити, с по-големи ядра и гъста цитоплазма
 • само един мегаспороцит се дели мейотично - образува тетрада от хаплоидни клетки.
 • три клетки от тетрадата дегенерират, остава само една - функционална мегаспора

Развитие на женския гаметофит

Три митотични деления на мегаспората
 • първо делене на мегаспората: получават се две клетки
 • второто митотично делене: от двете клетки се получават общо четири клетки
 • трето митотично делене: четирите клетки дават още по две - общо осем клетки

Устройство на женски гаметофит (зародишна торбичка, ембриосак)

 • Към микропилния край: една яйцеклетка и две синергиди
  • Средната яйцеклетка (n): обърната със стеснения край към микропила
  • Две синергиди (n): ядрата с по- голямата част от цитоплазмата са разположени в стеснения им микропилен край, вакуолите заемат разширената халазна част на клетките
 • Към халазата: три антиподи (n) - обикновено еднакви по форма и големина и бързо дегенерират
 • Централно вторично ядро (2n) - диплоидна клетка (ядро на ендосперма), образувано от сливане на две хаплоидни клетки

  Въпрос:
 1. Сравнете женския гаметофит при покритосеменните растения с женските гаметофити при еволюционно по-старите групи.
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011. Анатомия и морфология на растенията. Ръководство за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър. Акад. изд. АУ-Пловдив.
онлайн версия обновена на 26.11.2015 от К. Стоянов

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg