Ботаника - Механични тъкани
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника II (Систематика на растенията)
Общо отговори: 179
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Механични тъкани

[w]

Функция

придават здравина, устойчивост и пластичност на растенията

Типове механични тъкани

(c) 2010 Kiril Stoynov

Коленхимa

 • "колла" (гр.) - лепило; "енхима" (гр.) - тъкан
 • разположение: в растящи и развити органи
 • близка по структура до паренхимната тъкан:
  • наличие на хлоропласти, големи вакуоли, богати на дикциозоми
  • по-удължени клетки, в сравнение с паренхима (до 2 mm)
 • структура: клетки групирани в снопчета и цилиндри
 • произход: паренхимна тъкан, след задебеляване на стените
 • опорна функция: устойчивост, гъвкавост, пластичност, променлива с възрастта
 • Типове коленхима:
  • плочеста (пластинчата): с надебелявания на тангенциалните клетъчни стени - бъз (Sambucus, динка (Sanguisorba), ревен (Rheum)
  • ъглеста: с надебелявания в ъглите на клетките - смокиня (Ficus), лоза (Vitis), тиква (Cucurbita), цвекло (Beta), лапад (Rumex),черница (Morus)
  • рехава: с надебелявания само в зоните към междуклетъчните пространства - сложноцветни (Asteraceae), слезови (Malvaceae)

Склеренхима

 • "склерос" (гр.) - твърд
 • Клетки:
  • мъртви, с механична връзка между клетките
  • масивно и равномерно надебелени, лигнифицирани клетъчни стени с прости пори
  • Изключения: склеренхимноподобни тъкани (задебелени лигнифицирани стени, жив протопласт) - при дървесинен паренхим и др.
 • Ограничава растежа - формира се в зони с приключил растеж
 • Типове склеренхимa:
  • Склеренхимни влакна - удължени клетки
   • По произход:
    • първични - от прокамбия (по-дълги, промъкват се между недиференцианите клетки)
    • вторични - от камбия (по-къси)
   • По местоположение:
    • ксилемни: с предполагаем еволюционен произход от трахеидите
    • флоемни: ясно видими, в много случаи важни като технически влакна
    • фибри извън проводящата тъкан: от външната страна на проводящото снопче или под епидермата (хиподерма при едносемеделни растения); главно първични, от връхната меристема
  • Склереиди (каменисти клетки) - изодиаметрични клетки
   • Мъртви изодиаметрични клетки
   • Надебелена лигнифицирана клетъчна стена
   • Образуват черупките при костилковите плодове, защитна тъкан при ябълковидните плодове ...
   • Образуват се от меристемните тъкани: протодерма, основна меристема, прокамбий, камбий, фелоген
   • Често с паренхимен произход
   • Според формата:
    • Брахисклереиди (каменисти клетки, заоблени) - в плодовете на розоцветни (Rosaceae)
    • Макросклереиди - в семенната обвивка при бобови (Fabaceae
    • Остеосклереиди (с форма на кост) - в листа и семенна обвивка
    • Астеросклереиди (с форма на звезда) - в листата на двусемеделни
 • Технически влакна
  • Практически термин, не съвпада с дефиницията за склеренхимни фибри
  • Отнася се за цялото склеренхимно снопче във флоема
  • Различен смисъл на понятието:
   • при памука - влакно от епидермални власинки
   • при лена - флоемен произход, склеренхимно снопче (фибрите целулозни - по-голяма пластичност и здравина)
   • при конопа - ксилемен произход, склеренхим (лигнифициран, качества: твърдост и чупливост).
  • Технология на производство: от 3000 години - лен (Европа) и коноп (Китай)
   Метод на отопяване с бактериална мацерация: Бактериите разрушават по ензимен път пектиновата средна ламела. Склеренхимните влакна се освобождават от съседните тъкани. Ферментацията се прекъсва преди ензимите да започнат разрушаване на средните ламели в склеренхимните снопчета.

Микроскопски снимки по темата:
  Въпроси:
 1. Защо механичните тъкани са трайни и колко вида са?
 2. Каква функция изпълняват?
 3. Къде са разположени двата вида механични тъкани в растенията?
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2014. Анатомия и морфология на растенията. Ръководство за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър. Акад. изд. АУ-Пловдив.
онлайн версия обновена на 28.11.2014 от К. Стоянов.
(cc) цитирането е задължително

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg