Ботаника - Метаморфози на корена
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете сайта botanica.ovo.bg
Общо отговори: 354
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Метаморфози на корена

видоизменени корени

Кореноплоди

 • Резервни органи, образувани от разрастване на главния корен и отчасти на стъблото
 • Силно развита паренхимна тъкан със запасни вещества (скорбяла, инулин, дизахариди)
 • Образуват се с участието на епикотила, хипокотила и главния корен
 • примери: Daucus[w] /морков/, Raphanus /ряпа/[w], Beta /цвекло/[w] ...

Коренови грудки

от странични и добавъчни корени:
 • Силно развита паренхимна тъкан с резервни хранителни вещества в страничните корени
  Примери: гергина, батат, ямс, маниока, грудесто киселиче, гулия ...
 • Различно разрастване на паренхима:
  • С разрастване на първичната кора: Ficaria verna /жълтурче/ [w]
  • С разрастване на кората и вътрешния цилиндър: Asphodelus/бърдун/ [w]
  • Разрастване на проводящия паренхим: Dahlia variabilis /гергина/[w]
  • Участие на целия добавъчен корен (Orchis[w]) или отделни негови части (Asparagus /зайча сянка/[w])

Фотосинтезиращи корени

 • При някои водни и епифитни растения
 • Сплеснати добавъчни корени с хлоропласти
 • При някои видове - само фотосинтезиращи органи
 • пример: Trapa natans /дяволски орех/[w]

Въздушни корени

 • При някои епифити от тропиците: Araceae /Змиярникови/, Orchidaceae /Салепови/ ...
 • при някои видове се развиват до нормални почвени корени, при други не достигат почвата
 • поглъщат вода непосредствено от въздуха чрез тъканта веламен на кореновия връх

Дихателни корени

 • при растения в заливни или заблатени места, бедни на кислород
 • отрицателен геотропизъм - растат нагоре до достигане на постоянна въздушна среда
 • коркова тъкан с пневматоди (специални отвори със силно развит въздухоносен паренхим)
 • пример: мангрови дървета (Rhizophora[w] и др.)

Подпорни корени

 • Добавъчни корени образувани от клоните на някои дървесни видове
 • Растат право надолу и образуват подпорни "колони"
 • примери: филодендрон, банян (бенгалски фикус - Ficus bengalensis[w])

Кокилни корени

 • Подобни на подпорните
 • Добавъчни корени, образувани от главното стъбло, насочени косо към почвата
 • Понякога долната част на стъблото изгнива и растението остава "на кокили"
 • Кокилни корени при царевицата - от долните междувъзлия

Прикрепващи корени

 • При лиани и скални растения
 • Къси, неразклонени, рано вкорковяват
 • Прикрепват се с лепкаво вещество, отделяно от клетките на кореновия връх
 • пример: Hedera helix /бръшлян/[w]

Свивателни корени

 • При луковични, грудколуковични или коренищни растения
 • Здрави, месести, без власинки
 • Паренхим с много глюкоза
 • При изчерпване на глюкозата (след 2-3 месеца) кората увяхва и се свива в напречни участъци - корените се свиват с 30-40% и вмъкват растенията дълбоко в почвата
 • примери: Colchicum /мразовец/[w], Crocus /минзухар/[w] и други луковични растения

Хаустории

 • При паразитни и полупаразитни растения
 • Внедряват се в тъканите на гостоприемниците и осигуряват от тях готови вещества
 • Примери: Cuscuta /кукувича прежда/[w], Viscum album[w] /бял имел/, Orobanche /синя китка/[w], Lathraea /горска майка/[w] ...

Бактерийни грудки

 • В корените на всички бобови (Fabaceae)
 • Причиняват се от симбионтни бактерии от род Rhizobium [w]
 • подобна симбиоза при някои житни
 • Хистологичен състав:
  • бактериоидна тъкан - паренхимни клетки с бактерии в цитоплазмата
  • тънка перидерма
 • Бактериотрофия (бактериориза): Свързват атмосферния азот до усвоими за растението съединения

Микориза (микотрофия)

 • Симбиоза на гъби с корените - при 90% от растенията
 • Съжителство на корена с гъбни хифи, които се развиват по страничните корени
 • Редукция на кореновите власинки и кореновата гугла
 • Външна (ектотрофна): обвиват върха на корена и заместват власинките. При дървета и храсти, напр. Betula pendula /Бреза/[w]
 • Вътрешна (ендотрофна, арбускуларна): хифите се вграждат в паренхима на кората и образуват кълбовидни тела
 • примери: иглолистни (Pinaceae), муравови (Pyrolaceae)[w], салепови (Orchidaceae), Deschampsia[w], Monotropa[w] ...
 • Задължителна микориза при покълнването на семената при Orchidaceae /салепови/

Микроскопски снимки по темата:
 1. кореноплод на Raphanus sativus /ряпа/
 2. напречен пререз на корен от Acorus calamus /блатен аир/ с аеренхим

  Въпрос:
 1. По какво се различават кореновите метаморфози, в сравнение с типичните корени? Каква е причинат да съществуват?
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2015. Анатомия и морфология на растенията. Ръководство за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър. Акад. изд. АУ-Пловдив.
онлайн версия обновена на 23.11.2015 от К. Стоянов
(cc) цитирането е задължително

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg