Ботаника - Метаморфози на листа
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника I (Анатомия и морфология на растенията)
Общо отговори: 205
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Метаморфози на листа

Засягат целия лист или част от него

Мустачки

 • Прикрепват към други растения или педмети.
 • От цели листа или техни части
  • от цели листа: при сем. Cucurbitaceae /тиквови/
  • от горните части на листа: сем. Fabaceae /бобови/
  • от листни дръжки: Tropaeolum /латинка/, Clematis vitalba /повет/

Бодли

 • Защитна функция: предпазват листа главно от изяждане от животните.
 • От различни части на листа:

Люспи (сухи и месести)

 • сухи люспи: ципестите и кожести люспи на лука, люспите на коренищата и грудките на много растения, покривните люспи на пъпките.
 • месести люспи: натрупват резервни хранителни вещества

Сукулентни листа

 • Запазена фотосинтезираща функция, със силно развита водоносна паренхима - месести и сочни.
 • Задържат голямо количество вода - позволяват преживяване при постоянен недостиг на влага.
 • примери: Aloe vera /столетник/, Sedum /тлъстига/, Sempervivum /дебелец/

Филодии

 • Листните петури се редуцират, дръжките се превръщат в плоски листовидни образувания
 • В райони със засушавания - средство срещу прекомерната суша
 • примери: някои австралиийски акации (Acacia), при житолистното секирче (Lathyrus nissolia) ...

Улавящи устройства при насекомоядни растения

 • Причини: недостиг на минерални вещества и особено на азотни и фосфорни соли .
 • Drosera rotundifolia /росянка/: тентакли с протеолитични ензими [w]
 • Dionaea muscipula /венерина мухоловка/: дълги зъбци по края на петурата, чувствителни емергенции по средата на полупетурата. Полупетурките се затварят за 10-30 s, смилането продължава 8-12 дни [w] [v]
 • Висока специализация при тропичния род Nepenthes: [w]
  • Листа с дълги дръжки, с основа превърната в широк и плосък филодий, средна част видоизменена в завито мустаче, връхна превърната в каничка дълга 5-25 см., над която е разположена листната петура, наклонена над отвора на каничката като капаче.
  • По ръба на каничката и от долната страна на капачето листни нектарни жлези отделят сладка течност, привличаща насекоми.
  • Гладка зона по ръба, покрита с восък, за подхлъзване на жертвата
  • На дъното на каничката специализирани жлези отделят смилателна течност.

Прицветници (брактеи)

Листа със спорангии

единствено при папратообразни, без еволюционна връзка с листата на семенните растения
  Въпрос:
 1. Посочете ваши примери за листни метаморфози.
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2015. Анатомия и морфология на растенията. Ръководство за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър. Акад. изд. АУ-Пловдив.
онлайн версия обновена 26.11.2015 от К. Стоянов
(cc) цитирането е задължително

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg