Ботаника - Метаморфози на стъблото
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника II (Систематика на растенията)
Общо отговори: 179
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Метаморфози на стъблото

видоизменени стъбла

Грудка (tuber)

 • Скъсени клонки (крайни междувъзлия), силно разраснали се на дебелина.
 • Недоразвити листа
 • Натрупват резервни хранителни вещества: скорбяла, инулин, белтъци, захари и др.
 • Органи за вегетативно размножаване.
 • Имат връхна и странични пъпки, следователно стъблен произход.
 • Пъпките обикновено се образуват по три в специални вдлъбнатини, наричани "очи".
 • пример: Solanum tuberosum /картоф/
Грудесто стъбло
Надземни месести стъбла, например при алабаш (Brassica oleracea var. gongylodes[w])

Коренище (rhizoma)

 • Най-често срещана стъблена метморфоза
 • Стъблолистен орган, с елементи, характерни за корена: ендодерма, по-добре развита кора с резервен паренхим
 • Подземни безхлорофилни стъбла, подобни по външен вид на корен.
 • Нямат коренова гугличка, имат възли, междувъзлия и редуцирани листа (кафяви или безцветни люспи)
 • Люсповидни листа (или следи)
 • Стъблени пъпки
 • Добавъчни корени и надземни разклонения
 • Разполага се хоризонтално или косо отгоре надолу и нараства с върха си.
 • Могат да са са тънки и дълги (Poaceae /житни/, Convallaria majalis /момина сълза/ ...), или къси и дебели (Iris /перуника/, Polygonatum /момкова сълза/, Veratrum /чемерика/ ...).
 • Съдържат много запасни вещества
 • Разклоняване:
  • Моноподиално: Oxalis /киселиче/[w], Paris quadrifolia /вранско око/[w], Iris pseudacorus /блатна перуника/ [w] ...
  • Симподиално: Polygonatum /момкова сълза/[w], Acorus calamus /блатен аир/[w] ...
 • Функции:
  • за разселване - дълги и тънки: Cynodon dactylon /троскот/[w], Carex /острица/ [w]...
  • с резервна функция - къси и дебели: Iris /перуника/[w], Primula /иглика/ [w]...
 • Формиране:
  • епигенно: надземни стъбла се придърпват с добавъчни корени в почвата: Asarum /копитник/[w], Geum /омайниче/ [w]...
  • хипогенно: от подземни пъпки: Convallaria /момина сълза/ [w]...

Луковица (bulbus)

 • Стъблолистен орган, разположен обикновено под земята
 • Устройство:
  • Дънце - скъсена и уплътнена стъблена ос, с възли и междувъзлия
   • долна страна - с добавъчни корени
   • горна страна - с пъпка съставена от зачатъчни листа, цветове или съцветия
  • Люспи: видоизменени листа
   • сочни люспи с резервни хранителни вещества
   • обвивни сухи люспи
 • Хоморизна коренова система
 • Връхна и странични пъпки (дават понякога дъщерни луковички или коренище)
 • Според мястото където се развиват:
  • Подземни: нарцис, синчец, лале, лукови ...
  • Надземни: от пазвени или цветни пъпки; по-дребни от подземните (луковички) - луковичен зъбник, тигров крем, някои видове лук ...
 • Едногодишни (Tulipa /лале/, Allium /лук/), или многогодишни (Narcissus)
 • Ефемероиди: надземната част живее кратко, подземната се запазва за преживяване на сушите - Liliaceae,

Грудколуковица (bulbotuber)

 • Скъсено и надебелено стъбло, на върха или в основата с пъпки, от които се развиват листа и цветове.
 • Резервните вещества се отлагат в разрасналото се дънце - сходна с грудката
 • Отвън с остатъци от миналогодишни листа, в пазвите на които възникват нови грудколуковици или клонки.
 • От долната страна - с добавъчни корени.
 • Външно прилича на луковица.
 • Среща се при: Crocus /минзухар/, Gladiolus /гладиолa/, Colchicum /мразовец/ ...

Столони (подземни и надземни)

 • Надземни или подземни пълзящи издънки с тънки и удължени междувъзлия.
 • Образуват се от възлите на стъблото, нарастват бързо и завършват с пъпка, клубен или луковица.
 • Служат за вегетативно размножаване.
 • Надземни: Fragaria /ягода/, Sempervivum /дебелец/ ...
 • Подземни: Solanum /картоф/, Tulipa /лале/...

Мустачки

 • При много увивни растения
 • Прикрепителна функция
 • Стъбленият им произход се установява по разположението им на стъблото и по редуцираните листа по тях.
 • Vitis /лоза/, Parthenocissus /градинска лоза/ ...

Тръни

 • Скъсени клонки с остър връх, най- често без листа.
 • Функция: предпазване от животни
 • примери: Crataegus /глог/, Prunus spinosa /трънка/, Gleditschia triacanthos, Ononis /гръмотрън/ ...

Филокладии и кладодии

 • Плоски листовидни стъбла при някои средиземноморски и пустинни растения със закърнели листа.
 • Функция: осигуряване на нормална фотосинтеза - образуват асимилационна паренхима.
 • Филокладии: клонки на растението, които се превръщат в листовидни образувания с ограничен растеж
  • Ruscus /залист/ - с цветове и плодове по филокладиите
  • Asparagus /зайча сянка/ - с цветове в пазвите на филоклафдиите
 • Кладодии: растежът е продължителен - Opuntia [w] и други кактуси.

Сукулентни стъбла

 • Стъбла с добре развит асимилационен и водоносен паренхим
 • Стъблени сукуленти: кактусови, дидиерови и някои видове млечки.
 • Adansonia digitata /баобаб/ [w] - най-големият представител на стъблените сукуленти.[l]

  Въпроси:
 1. Дайте примери за стъблени метаморфози.Кое ги различава от кореновите метаморфози?
 2. Посочете причините за наблюдаваните метаморфози.
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2014. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър. www.botanica.ovo.bg
онлайн версия обновена на 12.10.2014 от К.Стоянов
(cc) цитирането е задължително

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg