Ботаника - Микроспорогенеза и развитие на мъжки гаметофит
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника I (Анатомия и морфология на растенията)
Общо отговори: 206
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Микроспорогенеза и развитие на мъжки гаметофит

Най-силна редукция при цветните растения

Устройство на андроцея

Състои се от тичинки (stamina)
  • Високоспециализирани микроспорофили, които се отличават по външно и по вътрешно устройство от вегетативните листа.
  • Едно проводящо снопче: преминава през тичинковата дръжка и завършва в основата на прашника, или продължава в свръзката.
  • Силно редуцирана стерилна тъкан - дръжка, свръзка (конектив) и микроспорангии, разположени на върха на дръжката.
 • Прашник (anthera)
  [видео]
  • две прашникови торбички
  • две гнезда в прашникова торбичка - общо 4 гнезда в прашник
  • тъкани в прашника: епидерма, паренхима и спорогенна тъкан
  • конектив: връзка между прашниковите торбички
  • анатомично устройство:
   • Епидерма от леко удължени по оста на тичинката кутинизирани клетки, често с власинки и постоянно отворени устица.
   • Паренхимна тъкан от вакуолизирани тънкостенни клетки с междуклетъчни постранства.
   • Микроспорангии под епидермата
    Стени на микроспорангия
    • Ендотеций: под епидермата, от един ред клетки с характерно надебеляване, които спомагат за отваряне на прашника
    • Междинен слой: под ендотеция, от няколко реда клетки, които се разтварят и служат за изхранване на ендотеция и тапетума.
    • Тапетум: най-вътрешен слой, до спорогенните клетки.
     • един ред клетки, всяка с по едно или няколко ядра, съдържат хранителни вещества и ензими.
     • навлиза с клетките си в микроспорангия и обхваща микроспоровите майчини клетки
    • микроспороцити: микроспоровите майчини клетки, отделени една от друга с калоза

Микроспорогенеза

 • микроспороцити (микроспоровите майчини клетки): отделени една от друга с калоза. [l]
 • всеки микроспороцит се дели мейотично и образува тетрада от хаплоидни клетки - микроспори.
 • всяка спора се обвива с калоза и тетрадата се разпада.
 • полинии при орхидеите: прашецови зърна, свързани в обща маса [w]

Развитие на мъжки гаметофит

 • С нарастването на микроспората се образува централна вакуола и ядрото се измества в единия край
 • Ядрото на микроспората се дели митотично
 • След първото митотично делене се образуват две клетки и се получава двуклетъчен прашец или двуклетъчен мъжки гаметофит

Устройство на полена (мъжки гаметофит)

 • Вегетативна клетка: образува поленовата тръбичка
 • Генеративна клетка: дели се митотично и образува двата спермия
Форма и орнаментация на полена, свързани с механизма на опрашване:
 • лепкави или грапави поленови зърна: при опрашване от насекоми
 • леки и гладки поленови зърна при опрашване от вятъра

  Въпрос:
 1. Сравнете мъжкия гаметофит при цветните растения с тези при еволюционно по-старите групи.
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2015. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър. Акад. изд. АУ-Пловдив.
онлайн версия обновена на 26.11.2015 от К. Стоянов
цитирането е задължително при препубликуване

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 2
Гости: 2
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg