Ботаника - Морфология на корена
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника II (Систематика на растенията)
Общо отговори: 179
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Морфология на корена

Онтогенетично развитие на корена

 • Започва развитието си от зачатък в зародиша, наречен зародишен корен (радикула)
 • При покълнване пробива семенната обвивка и навлиза в почвата

Видове корени според произхода и начина на развитие

 • Главен корен: образуван от зародишния
 • Странични корени: излизат непосредствено от главния корен (първи разред)или от негови разклонения (II, III ... разред)
 • Добавъчни (адвентивни) корени: образуват се от другите органи на растението

Разнообразие във формата
нишковидни, вретеновидни, шнуровидни, кълбовидни, цилиндрични, конусовидни, реповидни ...

Главен и странични корени

 • Разклоняване в акропетален ред (от основата към върха)
 • Странични корени от първи разред: растат косо под действие на земното притегляне, почти хоризонтално
 • Разклонения от трети, четвърти и следващите разреди: геотропично неутрални и растат във всички посоки.

Добавъчни корени

 • Образуват се от делящи се стъблени клетки - при пълзящи стъбла, коренища, структури за вегетативно размножаване
 • При едносемеделните: от най-долната част на стъблото (възел на братене или луковично дънце)
 • Филогенетично стари, единствени при плауновидни, папратовидни, хвощови и някои голосеменни

Коренови системи

Съвкупност от всички корени в растението Разпределението на кореновата система в почвата се определя от наследствените особености на растението и от почвените условия.
 • Осева (вретеновидна) коренова система: главният корен е мощно развит и изпреварва страничните
 • Брадата коренова система: главният корен изостава или загива, добавъчните корени образуват кореновата система

Основни биологични типове

 • повърхностна: разклонения близко до основата
 • дълбока: разклонения към върховете
 • смесена: разклонения по цялата дължина

Общата повърхност на корените надвишава 5-15 пъти надземната част. Дължината на корените при тиква (Cucurbita pepo[w]) достига 25 km, при ръжта (Secale cereale[w]) - до 80 km.
  Въпрос:
 1. Сравнете кореновите системи на едносемеделни и двусемеделни растения, като използвате усвоената терминология.
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2015. Анатомия и морфология на растенията. Ръководство за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър. Акад. изд. АУ-Пловдив.
онлайн версия обновена на 23.11.2015 от К. Стоянов
(cc)цитирането е задължително

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 2
Гости: 2
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg