Ботаника - Нарастване на клетъчната обвивка
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете сайта botanica.ovo.bg
Общо отговори: 356
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Нарастване на клетъчната обвивка

Първична клетъчна стена

 • Тънка и еластична
 • Граничи със средната ламела
 • Състав:
  • вода 60%
  • хемицелулози до 20%
  • пектинови вещества
  • малко количество целулоза 2-12%

Нарастване на клетъчната стена

 • Повърхностно
  • Равномерно нарастване: при младите меристемни клетки
  • Локализирано (неравномерно) нарастване: при диференциращите се клетки
  • Удължаване на клетките: с разместване, обусловено от пластичността на пектиновите вещества
 • На дебелина - свързано с изграждане на вторична обвивка

Вторична клетъчна стена

[w]
 • Твърда, образува се след приключване на растежа на клетката
 • Характерна само за някои типове клетки: механични и проводящи елементи
 • Отлага се върху първичната клетъчна обвивка и се намира между нея и плазмената мембрана
 • Основно съдържание: целулоза, по-малко хемицелулози и пектини.
 • Слоеве:
  • S1 - външен, непосредствено под първичната клетъчна стена
  • S2 - междинен, най-мощен
  • S3 - вътрешен, над плазмалемата

Видове надебеляване на клетъчната стена

 • Външно
  • с участие на съседни клетки
  • разнообразни скулптирания при клетки със свободна повърхност - полен, спори
  • важен таксономичен белег
 • Вътрешно
  • при клетките в тъканите
  • скулптурно: пръстеновидно, спираловидно, мрежесто
  • поресто: местата за плазмодезмите остават ненадебелени. прости и дворчести пори

Пори

проходи за плазмодезмите
 • Дворчести пори: с разширение в центъра и с клапа (торус). Характерни за трахеидите на иглолистните
 • Прости пори: без с разширение в центъра и без торус; Характерни за паренхимните и механичните тъкани
 • Полудворчести: между паренхимни клетки и проводящи съдове

  Въпрос:
 1. Посочете приликите и разликите в строежа на първичната и вторичната клетъчна стена
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2014. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
www.botanica.ovo.bg
онлайн версия обновена на 28.10.2013 от К. Стоянов
(cc) цитирането е задължително

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg