Ботаника - Паренхимни тъкани - видове и характеристика
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника I (Анатомия и морфология на растенията)
Общо отговори: 205
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Паренхимни тъкани - видове и характеристика

Особености

 • Строеж:
  • живи дребни клетки [w] [l]
  • тънки целулозни стени без междуклетъчни празнини
  • голямо ядро и гъста цитоплазма
 • Функция:
  • обуславят нарастването на растителните органи
  • дават начало на всички останали специализирани видове клетки (тъкани)
 • Класификация според произхода:
  • първични (потомци на ембрионалните меристеми, свързани с растежните процеси)
  • вторични (при многогодишни растения - задебеляване на осевите органи: корен, стъбло)
 • Класификация според разположението:
  • връхни (апикални)
  • странични (латерални)
  • вмъкнати (интеркаларни)

Връхни меристеми

 • Разположение:
  на върха на корена и стъблото и на върховете на техните разклонения
 • Произход:
  винаги първични
 • Функция:
  осигуряват нарастването на височина и дължина
 • Класификация според разположението:
  • Връхна коренова меристема
   • Защитена с коренова гугла, генерирана от калиптроген
   • Формира предтъканите:
    • дерматоген (дава начало на ризодермата)
    • периблем (дава начало на кората)
    • плером (дава начало на централен цилиндър с проводящи тъкани)
   • Зони по дължината на корена: зона на делене, зона на удължаване, зона на диференциация (коренови власинки); зона на вторично устройство
  • Връхна стъблена меристема (вегетационен конус)
   • Туника (1 до 5 реда клетки):
    • антиклинално делящи се клетки - нараства повърхностно
    • развива епидермата, понякога и първичната кора
   • Корпус (навътре от туниката):
    • антиклинално и периклинално делящи се клетки - нараства обемно
    • развива централния цилиндър и първичната кора

Интеркаларни (вмъкнати) меристеми

 • Резултат от неравномерното нарастване на туниката и корпуса
 • Вмъкнати между други тъкани
  • в основата на междувъзлията при житните
   Осигуряват бързо нарастване на дължина - раздалечаване на възлите; изправяне на полегналите житни стъбла - нарастване и делене на долните клетки от интеркаларните меристеми [видео]
  • в нарастващите листни части
  • характерни за всяко стъбло с възли и междувъзлия
  • при растенията с розетъчни листа удължаването на междувъзлията започва във фаза на цъфтеж

Странични меристеми

 • Първични: Действат за кратко време. Остатък от производните на инициалните клетки на меристемата
  • прокамбий
  • перицикъл
 • Вторични:
  • Камбий[w]: образува проводящите тъкани ксилем (дървесина) и флоем (лико)
   • Латерална меристема с форма на кух цилиндър между флоема и ксилема
   • Клетъчен състав:
    • Вретеновидни инициали: дават начало на ксилемни и флоемни елементи
    • Лъчеви инициали: дават начало на паренхимните (сърцевинни и флоемни) лъчи
  • Фелоген (корков камбий)[w]: образува вторична покривна тъкан (корк) и фотосинтезираща тъкан (фелодерма)
   • 2-3 реда прозенхимни меристемни клетки, заложени в първичната кора на корена и стъблото
   • Корк: повече клетки, мъртви, образувани от фелогена навън
   • Фелодерма: 2-3 реда, живи, с хлоропласти, образувани навътре
   • Трите слоя (корк, фелоген и фелодерма) се означават като перидерма

Ранева и регенерационна меристема

 • Вторична меристема, с непостоянно място
 • При нараняване образува коркова тъкан, вероятно под влияние на "раневи" хормони от загиналите клетки
 • При участие на камбия се образува калус, който може да даде начало на нови растения
 • Практическо приложене: тъканни и калусни култури

  Въпроси:
 1. Къде са локализирани трите основни меристеми в растенията? Коя меристема се нарича първична? Кои са вторичните меристеми?
 2. Каква е функцията на меристемните тъкани?
 3. Какви са основните характеристики на меристемните клетки?

[button]↑[/button] [button]←[/button] [button]→[/button] Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2015. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър. онлайн версия обновена на 19.11.2015 от К. Стоянов www.botanica.gallery & www.botanica.ovo.bg (cc) цитирането е задължително

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg