Ботаника - Обща характеристика на семенните растения
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете сайта botanica.ovo.bg
Общо отговори: 356
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Обща характеристика на семенните растения

 • Хетероспорови, с хетероморфна смяна на поколенията
 • Семепъпка (видоизменен спорангий) – образува семе
 • Разпространяват се със семена
 • Силно редуциран гаметофит, оплождане без вода
 • Над 220 000 вида, приспособени към разнообразни условия
 • Произход на семето
 • Първи семена: от горен девон (палеозой)
 • Най-вероятен предшественик: семенните папрати (Lyginopteridopsida)
 • Еволюция на семенните растения
  • Палеозой: преобладават Polypodiophyta, Lycopodiophyta, Equisetophyta, развиват се Pinopsida и Cycadopsida
  • Промяна на климата при прехода от долен към горен перм, прекъсва доминирането на папратовидните. По-млади групи от голосеменни: Ginkgopsida, Pinopsida, Bennettitopsida
  • Средна креда: много голосеменни измират, преживяват и остават като реликтни от Ginkgopsida, Cycadopsida, Gnetopsida
  • Само малко таксони от голосеменните издържат на конкуренцията на покритосеменните
  • Еволюцията на семенните растения е в различни посоки.
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2014. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 20.02.2014 от Кирил Стоянов
www.botanica.ovo.bg

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg