Ботаника - Опрашване на растенията
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника I (Анатомия и морфология на растенията)
Общо отговори: 205
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Опрашване на растенията

Опрашване

пренасяне на полена (цветен прашец) от тичинките до близалцето [видео] посредници при опрашването: насекоми; вятър; животни; вода

Значение на опрашването

 • Повишава генетичното разнообразие
 • Необходимо за естествената селекция
 • Висока степен на хетерозиготност при кръстосано опрашване
 • Оптимално съчетание - самоопрашване и кръстосано опрашване

Самоопрашване (автогамия)

характерно за едногодишни и при крайни условия на съществуване.
 • Типично (автогамия): възможно само при хермафродитни цветове. Прашецът от прашниците на един цвят попада върху близалцето на същият цвят (житни и бобови).
 • Съседно (гейтоногамия): между два цвята на едно и също растение
 • Клейстогамия: опрашване в рамките на цвета, преди да се отвори - Arachis hypogaea /фъстък/

Кръстосано опрашване (ксеногамия)

 • Пренасянето на прашец от цвета на едно растение върху близалцето на друго растение, осигурява по-голяма пластичност
 • Еволюционни приспособления за кръстосано опрашване:
  • Двудомност, еднодомност
   • Вторично развит, успешен механизъм за кръстосано опрашване
   • При растения с функционално мъжки и функционално женски цветове, разположени на различни индивиди
   • По-често се среща при ветроопрашващи се - Populus /топола/, Salix /върба/, Fraxinus /ясен/, Juglans regia /орех/, Betula pendula /бреза/, Rumex acetosa /киселец/ ...
  • Дихогамия
   Плодници и тичинки не съзряват едновременно
   • Протандрия - първи съзряват тичинките: Asteraceae /Сложноцветни/, Apiaceae /Сенникоцветни/).
   • Протогиния - първи съзряват плодниците (Brassicaceae /Кръстоцветни/, Rosaceae /Розови/, Poaceae /Житни/)
  • Херкогамия
   • Приспособление за кръстосано опрашване - пространствена изолация между тичинките и плодниците
   • Опрашването е възможно само с помощта на животни
   • примери: Orchidaceae (Салепови), Lamiaceae (Устноцветни)
  • Самонесъвместимост
   невъзможност на прашеца да прорастне върху собственото близалце - генетични механизми
   • Функционална (хормонална - хомоморфна): без морфологични прояви, в зависимост от ензимите, които активизират прорастането на полена
   • Морфологична (хетероморфна - хетеростилия)

Механизми на опрашване

[w]
 • Анемофилно опрашване: с вятър
  • Цветовете много и дребни, без едри венчелистчета, аромат и нектар; често без околоцветник
  • Едри близалца
  • Тичинки с дълги, тънки дръжки и много голямо количество лек полен
  • При тревисти (Poaceae /Житни/) и дървесни видове (Quercus /дъб/, Betula pendula /бреза/, Juglans regia /орех/) и голосеменни.
 • Хидрофилно опрашване: с вода
  • Плаващ прашец: Najas[w], Ceratophyllum[w] ...
  • Vallisneria spiralis - двудомно водно растение [w]
   • мъжките цветове се откъсват и плават свободно
   • женските цветове са на дълги спирални дръжки, с близалца на повърхността
   • след опрашване дръжката издърпва цвета на дъното
 • Зоофилно опрашване: с животни в зависимост от групата животни:
  • Ентомофилия: опрашване с помощта на насекоми [v]
   • Насекомите опрашват обикновено цветове със сини и жълти венчелистчета (виждат отразена UV светлина)
   • Приспособления за привличане на опрашители
    • Ярки и едри венчелистчета
    • Аромат
    • Храна (нектар и полен)
    • Насочване към нектарниците
    • Мимикрия: цветове на орхидеи (Orchidaceae) наподобяват насекоми, специални приспособления - полинарии [v]
   • Причини за опрашване от насекоми
    • Нектар (воден р-р на захари и слузести в-ва) - основен източник на енергия
    • Полен (стерилни зърна) -източник на протеини
   • Групи насекоми - опрашители:
    • Пчели
     • едни от най-важните опрашители
     • хранят се с нектар и полен
     • ориентират се чрез аромат и цвят
     • виждат отразени UV лъчи - привличат ги сини и жълти цветове (не червени)
    • Пеперуди (дневни и нощни)
     • Дневни пеперуди:
      • опрашват ярко оцветени (червени) цветове, без аромат
      • цветовете обикновено са събрани в съцветия; осигурява се достатъчно място за кацане
     • Нощни пеперуди: с добро обоняние
      цветовете обикновено са светли (бели), със силен, сладникав аромат, отварят се през нощта
    • Мухи
     • привличат се миризмата на гниещо месо
     • цветовете не са ярки или са чернокафяви и обикновено имат силен аромат на мърша
    • Бръмбари: свръхпроизводство на прашец
    • Други насекоми
  • Орнитофилия: опрашване с помощта на птици
   • Обикновено с червени, оранжеви или жълти цветове - птиците виждат добре в този спектър на светлината
   • Цветовете без аромат - птиците нямат добре развито обоняние
   • Предимно в тропиците
    [видео]
 • Хироптерофилия: с помощта на прилепи
  • Обикновено тропични растения, цветовете цъфтят през нощта, когато се хранят прилепите
  • Имат белезникави венчелистчета и силен аромат обикновено на ферментирали плодове
 • Териофилия: опрашване с помощта на бозайници, без прилепите
  • Обикновено в Австралия, Мадагаскар и др. тропични райони
  • най-често лемури са опрашители на видове палми, които отделят голямо количество воднист нектар
  • Tarsipes rostratus (меден опосум): дребно торбесто в Австралия, храни се с нектар [w]
  [видео]

Коеволюция

 • Двустранен и продължителен процес на взаимно влияние върху развитието на два организма - напр. растенията и насекомите-опрашители
 • Разцвет на насекомите, свързан с появата на покритосеменнните (ранна креда)
 • Фосилни доказателства
 • Растенията дават индикация на насекомите за храна чрез цвят, мирис, полен, нектар ...

  Въпроси:
 1. Какъв е биологичният смисъл на самоопрашването?
 2. Еволюционно стар или еволюционно млад процес е хидрофилното опрашване?
 3. Кои ще са най-честите насекоми опрашители, ако цветът е зигоморфен със сраснал околоцветник, и кои - ако цветът е актиноморфен с несраснал околоцветник?
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2014. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 25.04.2014 от К. Стоянов
(cc) цитирането е задължително

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg