Ботаника - Органография - общи понятия
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете сайта botanica.ovo.bg
Общо отговори: 354
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Органография - общи понятия

Орган

част от растителното тяло, морфологично и структурно изпълняваща определена функция

Произход на органите в еволюцията

 • Според степента на диференциация (наличие/отсъствие на вегетативни органи:
 • Талусни растения - без разчленяване на органи и диференциране на тъкани (водорасли, низсши мъхове)
 • Кормусни растения - с обособени растителни органи, изградени от тъкани
 • Произход на вегетативните органи - теломна теория (Zimmermann 1930) - анализ на рецентни и фосилни видове
 • Psilophyton - фосил отпреди около 400 млн. г.

Общи закономерности на растителните органи

 • Полярност - противоположност на органите по оста: геотропно (при корена), гравитропно (стъбло); ортотропно (право нагоре); плагиотропно - странични разклонения на корен и стъбло
 • Симетрия - разполагане на частите спрямо основната ос
 • Полисиметрични органи - цветове, осеви органи
 • Бисиметрични органи - цветове, семена, плоски стъбла
 • Асиметрични - листа бегония, бряст и др.
 • Метаметрия - надлъжна симетрия многобройност и повторяемост на едноименни части (метамери - междувъзлия с листа, пъпки и т.н.)

Анатомия на органи - принципни положения

 • Изучаване единствотото в структурата на даден орган в съответствие с фукциите му
 • Структурата във връзка с жизнената среда
 • Филогенеза на орган - поява и развитие в еволюционене план
 • Онтогенеза - поява и развитие през индивидуалното развитие (ембрионално)
 • Биогенетичен закон: онтогенетичното развитие повтаря етапи от филогенетичното
[видео]

Конвергентна и дивергентна еволюция

 • Хомологни белези (наследени от общ предшественик)
 • Аналогни белези (сходни белези, повлияни от средата)
 • Конвергенция - въпреки очевидни прилики, липсва общ произход
 • Дивергенция - организми, които изглеждат коренно различни, може да са тясно свързани с общ предшественик
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2015. Анатомия и морфология на растенията. Ръководство за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър. Акад. изд. АУ-Пловдив.
онлайн версия обновена на 23.11.2015 от К. Стоянов
(cc) цитирането е задължително

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg