Ботаника - Oтдел Equisetophyta /Хвощообразни/
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете сайта botanica.ovo.bg
Общо отговори: 356
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Oтдел Equisetophyta /Хвощообразни/

 • Едни от най-старите растения на земята
 • По палинологични данни: широко разпростарнени дървесни форми през девон. [w]
 • Всички съвременни представители са групирани в един разред (Equisetales), в единствен род Equisetum[w]
 • Многогодишни, тревисти, еднаквоспорови растения с космополитно разпространение
 • Екология: по песъкливи, глинести, влажни почви с кисела реакция
 • Стъбла: подземни видоизменени (коренища); 3 вида надземни – зелени, кухи, фотосинтезиращи със или без стробил; безхлорофилни, спороносни
 • Листа: безхлорофилни, срастнали
 • Представители
  • Equisetum arvense /Полски хвощ/[w]
   • Коренища: силно разклонени, във възлите с адвентивни корени; през зимата образуват грудки
   • Стъбло: разчленено, с удължени междувъзлия
   • Листа: дребни, люсповидни, срастнали в якичка във възлите
   • Спорофили: спорангиефори, събрани в стробил на върха на стъблото
   • Морфологично еднаквоспорови
   • Спорангиофори със 4-16 спорангия
   • Спорангии – многослойни с тапетум
   • След редукционно делене в спорангиите се образуват голямо количество хаплоидни спори
   • Спори с 3 обвивки, с хлоропласти
   • Елатери: приспособления за разсейване, чувствителни на атмосферна влажност
   • Гаметофит: дорзовентрален протал с лентовидни израстъци, между тях антеридии и архегонии
   • Оплождане посредством вода
  • Equisetum telmateia /Голям хвощ/ [w]
  • Equisetum palustre /Блатен хвощ/[w] - силно отровен за тревопасните животни
  • Equisetum hyemale /Презимуващ хвощ/[w] - стробилите се образуват на върха на фотосинтезиращите стъбла
  (още по темата)
Въпроси:
 1. Дефинирайте понятието стробил.
 2. Сравнете Equisetophyta с Lycopodiophyta и Bryophyta. Кой отдел е по-близък до хвощовите?
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2014. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 26.02.2014 от Кирил Стоянов
(cc) цитирането е задължително
www.botanica.ovo.bg

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg