Ботаника - Отдел Myxomycota /Лигави гъби/
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника I (Анатомия и морфология на растенията)
Общо отговори: 205
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Отдел Myxomycota /Лигави гъби/

 • Самостоятелна група безхлорофилни организми. По последни данни - без филогенетична връзка със същинските гъби. Разглеждат се в една група с амебовидните протисти (Mycetozoa[w]), извън класификацията на гъбите.
 • Структури за размножаване: спори, зооспори, едноядрени или многоядрени, амебовидни клетки (миксамеби) или протоплазмена маса – плазмодий
 • Нямат клетъчна обвивка и пластиди
 • Обединяват 450 вида
 • Цикъл на развитие
  • Плазмодий: вегетативно оцветено едноклетъчно тяло, с дължина до 1 m, образувано от много клетки, които сливат цитоплазмитe си без ядрата си; амебовидни движения в хранителния субстрат.
  • Плазмодият изпълзява на повърхността на субстрата, изгубва водното си съдържание и способността си да се движи; образува спорангии, в някои случаи в еталий ("плодно тяло")
  • Образуване на спорангии с дебела обвивка
  • Прорастване на спорите и образуване на двукамшичести зооспори (могат да се размножават чрез делене)
  • Зооспорите изгубват камшичетата и се превръщат в хаплоидни миксамеби с пол (размножават се с делене и копулират почифтно)
  • Копулиралите миксамеби образуват диплоидни миксамеби, които се събират, сливат се в нов плазмодий
   [видео: жизненият цикъл, представен в 3 минути]
 • Класификация
  • клас Acrasiomycetes - с псевдоплазмодий (междуклетъчни контакти без пълно сливане)
  • клас Myxomycetes - с многоядрен плазмодий
 • Представители
  • Plasmodiophora brassicae /Гуша (кила) по зелето/: Паразитира по корените на кръстоцветните. В паренхима на кората се образуват подутини, в които се развива плазмодият на паразита – растенията загиват. При неблагоприятни условия могат да се запазят до 4 години. След като прорастнат се развиват в зооспори с които проникват в корените на кръстоцветните растения
  • Spongospora subterranea: напада Solanaceae /Картофови/
  • Lycogala epidendrum /Вълче мляко/[w]: развива се по мъртва дървесина, образува кръгли розови еталии
  • род Stemonitis[w]: развива се по мъртва дървесина
  • Fuligo septica [w]: по гниеща кора
Въпроси:
 1. Какви са причините Myxomycota да бъдат разглеждани в повечето класификации извън състава на гъбите?
 2. Дефинирайте понятията миксамеби и плазмодий.
[] [] []
(cc) цитирането е задлжително:
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 07.01.2014 от Кирил Стоянов
www.botanica.ovo.bg

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg