Ботаника - Отдел Psilotophyta
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете сайта botanica.ovo.bg
Общо отговори: 356
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Отдел Psilotophyta

 • Предшественик: Rhyniophyta - сходство в морфологията и анатомията
 • Съвременни и изкопаеми тревисти растения,
 • Влаголюбиви и епифити
 • Цикъл на развитие – хаплодиплонтен, с господство на спорофита. Еднаквоспорови растения.
 • Спорофит:
  • по-сложна морфология и анатомия от риниофитите – моноподиално разклоняване, хистологично усложняване
  • Спорангии: сраснали най-често по 3 в синангиуми
  • Подобно на съвременните папрати - със спорангии по листата
 • Гаметофит: недиференциран, подземен, микоризен, двуполов протал
 • Разред Psilotales: всички съвременни представители Днешните видове, достигат височина около 30 см, симподиално разклонени фотосинтезиращи стъбла, с дребни листа – енации. При Tmesipteris листата са по-широки
  • род Psilotum [w]:в С. Америка, Карибите, Тропична Азия, Н. Зеландия и Австралия на богати почви или като епифити.
  • род Tmesipteris [w]: в Нова Каледония и в близост до райони от Южния Пасифик, включително Австралия и Нова Зеландия.
 • Епифитни, декоративни и влаголюбиви растения.
[] [] []
(cc) цитирането е задължително
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2015. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия, обновена на 26.02.2015 от Кирил Стоянов
www.botanica.ovo.bg

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg