Ботаника - Отдел Rhyniophyta
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника II (Систематика на растенията)
Общо отговори: 179
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Отдел Rhyniophyta

 • Фосили от девонски торф свидетелстват за възраст около 415000 г.
  [3d разходка през ордовик-силур. Бегове обрасли с Cooksonia]
 • Най-примитивните и най-древните висши растения, без съвременни представители
 • Екология: блатисти и влажни места край водни басейни
 • Цикъл на развитие: хаплодиплонтен, с господство на спорофита.
 • Гаметофит (по хипотези): талусоподобна, подземна, микоризна структура
 • Морфология на спорофита: ризомоид с ризоиди; телом – изправен, цилиндричен, безлистен, фотосинтезиращ, с дихотомно разклонени оси.
 • Анатомия: без странични меристеми, с еднослойна епидерма и просто устроени устица; липсва механична тъкан, проводяща система – концентрично снопче.
 • Теломна теория: най-старият орган при растенията е дихотомно разклоненото стъбло с връхно разположен спорангий, коренът и листата възникват по-късно
 • Непълна и дискусионна класификационна система
 • Изкопаеми данни – прекалено оскъдни
 • Съвременни ДНК анализи показват връзка с папратите
 • Най-приета система от 1 клас – Rhyniopsida с 3 разреда
 • Семейство Rhyniaceae: около 60 фосилни вида [w]
[] [] []
(cc) цитирането е задължително
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2014. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн издание обновено 20.01.2014. онлайн версията се поддържа и редактира от Кирил Стоянов
www.botanica.ovo.bg

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg