Ботаника - Пластиди и митохондрии - строеж и функции
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника I (Анатомия и морфология на растенията)
Общо отговори: 205
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Пластиди и митохондрии - строеж и функции

Общи характеристики

 • Двойна мембрана
  • външна от еукариотен тип
  • вътрешна от бактериален тип
 • Енергетична функция - с тилакоиди или кристи (вътрешномембранни структури)
 • Полуавтономност - собствена ДНК и експресионен апарат (реплизоми, РНК-полимерази, рибозоми)
 • Бактериални характеристики: мембрани бактериален тип, 70s рибозоми
 • Ендосимбиотичен произход. Размножаване чрез делене.

Пластиди

  • Двойномембранни органели, характерни само за растителните клетки [w]
  • Основна функция: фотосинтеза - улавяне на слънчевата енергия и синтез на въглехидрати
  • Ендосимбиотичен произход
 • Класификация спoред оцветяването
  • Левкопласти: безцветни [w]
  • Хлоропласти[w]: с хлорофил [w], зелени
  • Хромопласти: червени, оранжеви, жълти [w]
 • Онтогенетично развитие
  • Пропластиди: малки двумембранни вакуоли с по-плътно съдържание и с размери 0.4-1 mkm. Най-често в делящи се меристемни клетки. Съдържат кристалоподобни проламеларни тела (предшественици на тилакоидните структури). При осветяване се развиват до хлоропласти, на тъмно - през етиопласти до левкопласти.
  • Левкопласти[w]: безцветни пластиди в клетката, със слабо развита мембранна система. Различават се в зависимост от натрупваните резервни вещества:
   • амилопласти - с натрупана скорбяла
   • протеопласти - с натрупани белтъци
   • елейопласти - с натрупани мазнини
  • Хлоропласти: Развиват се на светло, съдържат хлоофил в тилакоидни мембрани. Това е основната метаболитно активна форма на пластидите
  • Хромопласти: Представляват разрушаващи се пластиди. При разпадането на хлорофила се разпадат и тилакоидите. Остават червените пигменти, които се струпват с други остатъци в паракристалинни структури.
 • Филогенетично развитие на пластидите
  • Теория за серийната ендосимбиоза:
   Цианобактерия + аеробна хетеротрофна клетка
  • Доказателства
   • Полуавтономност - собствен геном, подобен на цианобактериалния
   • Рибозоми от 70s тип (бактериален тип)
   • Вътрешна мембрана от бактериален тип
 • Хлоропласти [w] [i]
  • Особености на хлоропластите
   • Съдържат се в клетките на зелените части на растенията и по-дълбоко, разположени тъкани като паренхим на кората, коленхим и др.
   • Функция: изпълняват процеса фотосинтеза
   • Извършват пасивно движение в клетката, следствие от цитоплазменото движение с цел оптимална ориентация във връзка с функциите [v]
   • Размножаване чрез делене на съществуващи пластиди (пропластиди, хлоропласти) - вгъване на пръстен от протеиди (подобно на бактериалното делене)
   • Форма:
    • Лещовидна при кормусните растения
    • Разнообразна при талусните растения
  • Еволюционни тенденции: увеличаване на фотосинтезиращата повърхност
   • Централен масивен хлоропласт (хроматофор) с разгъвания към перифериятаи слабо развита вътрешномембранна система
   • Множество самостоятелни дребни хлоропласти с регулируема позиция - при висшите растения
    • Размери при висшите растения: 4-6 mkm до 1-5 mkm
    • Брой при висшите растения: от 15 до 50 (100).
  • Химичен състав на хлоропластите
   • вода 60-70%
   • белтъци: 50% с.в., липиди 20-40% с.в.
   • хлорофили[w] (зелени пигменти): 9%
   • каротиноиди[w] (жълто-червени пигменти): 4.5%
   • нуклеинови киселини: РНК 2-4%, ДНК под 5%
   • метални йони: Mg, Fe, Mn, Zn ...
    Магнезият е необходим за молекулите на хлорофила
  • Строеж на хлоропластите
   • Мембрани:
    • Двойна мембрана: външната граничи с ендоплазмената мрежа
    • Тилакоиди (ламели) с мембранен строеж. Два типа: на граните и на стромата
   • Грани: пакети от 20-100 тилакоида, осъществяват светлинната фаза на фотосинтезата. След разрушаване на хлорофила се разпадат.
   • Строма: сходна с бактериална цитоплазма, съдържа ДНК, РНК, 70s рибозоми, скорбяла, липофилни гранули
  • Фотосинтеза: процес на превръщане на водата и CO2 в глюкоза и кислород [v]
   • Светлинна фаза: протича в граните - разпадане на водата до кислород и водородни атоми за редукция на съединения-енергоносители (ATP и NADPH.H)
   • Тъмнинна фаза: протича в стромата - синтез на глюкоза от CO2 с енергия от молекулите енергоносители
 • Хромопласти [w] [i]
  • Червени до жълти пластиди, краен етап от развитието на пластидите
  • Разрушени мембрани, разрушен хлорофил
  • Пигменти в паракристалинни структури: каротини, ксантофили, ликопин
  • Ефект за зоохорията - привличат животните
  • Форма: глобуларни, фибриларни, мембранни, кристалинни, в зависимост от паракристалинните структури и етапа на разрушаване
  • Променливо количество в клетките (различна възраст и качество в клетката)

Митохондрии

  • Наименование: две гръцки думи - "нишка" и "гранула"
  • Универсален клетъчен органел, срещан в почти всички еукариотни клетки
  • Безцветни, 1.5-7 mkm, закръглени или разклонени, 1-1000 в клетка [w]
  • Полуавтономни
 • Произход
  • Онтогенетичен: от ултрамикроскопични мемранни структури в хиалоплазмата.
  • Филогенетичен: ендосимбиоза, обща за всички еукариоти
 • Структура [w] [v]
  [видео]
 • Външна мембрана
   • дебелина 7 nm, сходна с ендоплазмената
   • неспецифична проницаемост
   • порови белтъци за транспорт на молекули до 5 kD
   • други белтъци
  • Перимитохондриално пространство
  • Вътрешна мембрана
   • дебелина 6 nm
   • образува инвагинации, наречени кристи
   • белтъчно съдържание 75%
   • Оксизоми: гъбести тела (надмолекулни ензимни комплекси) по вътрешната мембрана и кристите - АТФ синтазна активност [видео]
  • Матрикс: ДНК, РНК, рибозоми; съответства на бактериалната цитоплазма
 • Енергетична функция
  • Аеробно дишане (Цикъл на Кребс) - разпадане на глюкозата до CO2 и вода с образуване на енергия (АТФ) чрез окислително фосфорилиране [видео]
  • Акумулатор за енергетични молекули: АТФ (Аденозинтрифосфат) и редуцирани ФАД (флавин аденин динуклеотид) и НАДФ (Никотинамид аденин динуклеотид фосфат).
  • Доставяне на енергия за всички процеси в клетката
 • Особености
  • Полуватономност - собствен генетичен апарат, зависим от ядрото. Броят им се увеличава чрез делене на съществуващи, напълно развити митохондрии, чрез изтъняване с последващо прищъпване
  • Старите митохондрии се разграждат от лизозомите
  • Ендосимбиотичен произход

Въпроси:
 1. Кои са характеристиките на пластидите и митохондриите, които ги доближават по устройство до бактериите?
 2. На какво се дължи различният цвят при левкопласти, хлоропласти и хромопласти?
 3. Защо хлоропластите са с константна форма и цвят, а хромопластите варират?
 4. Каква е разликата във функциите на митохондрии и хлоропласти?
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2015. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 30.09.2015 от К. Стоянов
(cc) цитирането е задължително

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg