Ботаника - Плод (fructus) - строеж и класификация
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника II (Систематика на растенията)
Общо отговори: 179
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Плод (fructus) - строеж и класификация

напълно развити и зрели завръзи с едно или повече семена

Морфогенетична класификация

Апокарпни плодове

от цвят с един апокарпен плодник или много апокарпни плодници (прост или сборен плодник)
 • със сух перикарп: мехунка, сборна мехунка, боб, орехче, сборно орехче, ягодовидно многоорехче, цинародий
  • Мехунка: многосеменен плод отварящ се по шева на срастване (Consolida /ралица/, Asclepidaceae /Устрелови/)
  • Сборна мехунка: съставена от множество мехунки (Magnolia, Helleborus /кукуряк/)
  • Боб: многосеменен плод, отварящ се по двата шева (Phaseolus /фасул/, Pisum /грах/)
  • Орехче: неотварящ се едносеменен плод с кожест или вдървенен околоплодник
  • Сборно орехче: състои се от множество неотварящи се едносеменни плодчета: Ranunculus, Agrimonia, Geum ...
  • Ягодовидно многоорехче: Fragaria (ягода)
  • Цинародий: месест делвовиден хипантий: Rosa (шипка)
 • със сочен перикарп: костилка, сборна костилка, сочен членест боб
  • Костилка: трислоен перикарп - ципест екзокарп, сочен мезокарп, твърд ендокарп: Prunus /слива/
  • Сборна костилка: множества костилки (Rubus /малина, къпина/)

Ценокарпни плодове

 • Според строежа на плодника: синкарпни, паракарпни, лизикарпни
  • Синкарпни
   • сраснали затворени плодолисти
   • семената захванати към центъра
   • многокамерен плод
  • Паракарпни
   • сраснали незатворени плодолисти
   • плод с една семенна камера
   • семената захванати към периферията
  • Лизикарпни
   • разкъсани стени на срасналите плодолисти
   • плод с една семенна камера
   • семената захванати към колонка в средата
 • Според консистенцията на перикарпа:
  • със сух перикарп
   • Зърно: едносеменен плод, перикарпът е сраснал със семенната обвивка - сем. Poaceae /житни/ (царевица, пшеница)
   • Семка (ахена): едносеменен плод с кожест перикарп; семето се прикрепва към перикарпа в една точка - сем. Asteraceae /сложноцветни/
   • Орех: плод с твърда обвивка - Tilia sp. /липа/
   • Жълъд: орех с купула - Corylus /леска/, Quercus /дъб/, Fagus /бук/, Castanea /кестен/
   • Крилатка и двойна крилатка: орех снабден с крилатка - ясен, явор
   • Шушулка, шушулчица: съставена от два плодолиста, отваря се отдолу нагоре - при Brassicaceae /Кръстоцветни/ (зеле, ряпа, овчарска торбичка ...)
   • Кутийка: отваря се чрез зъбчета в горната част (иглика), с капаче (огнивче, карамфилови, блян), надлъжно по средната жилка (теменуга, върба), с дупчици под капачето (мак)
   • Ценобий: съставен от 2 сраснали плодолиста, при зреенето се разпада на 4 орехчета; примери: Lamiaceae (Устоцветни) и Boraginaceae (грапаволистни)
   • Двойна семка (двузърновка) разпада се на два мерикарпа - при Apiaceae /Сенникоцветни/ и Araliaceae /Бръшлянови/
  • със сочен перикарп
   • Ягода - многосеменен плод с тънък екзокарп и сочен мезо- и ендокарп: Vitis /лоза/, Vaccinium /боровинка/, Lycopersicon /домат/, Solanum /картоф, кучешко грозде/, Musa /банан/ ...
   • Ценокарпна костилка - костилка от два плодолиста: Olea europaea /маслина/, Juglans regia /орех/
   • Лимоновидна ягода (хесперида) - сочен ендокарп, гъбест мезокарп, ароматен екзокарп: сем. Rutaceae: Citrus limon /лимон/, C. sinensis /портокал/, C. paradisi /грейпфрут/, Poncirus trifoliata /понцирус/, Ruta graveolens /седефче/ ...
   • Тиквовидна ягода: многосеменен плод с долен завръз, твърд екзокарп и сочен мезокарп (тиква, диня и др.); мезокарп под налягане при Ecballium elaterium (луда краставица) [w]
   • Ябълковиден плод: външната част е образувана с участието на всички цветни части - цветната тръбичка и на цветното легло; примери: Malus /ябълка/, Pyrus /круша/, Cydonia oblonga /дюля/, Crataegus /глог/, Mespilus /мушмула/ ....

Съставни плодове (съплодия)

 • сраснали цветове в съцветието
 • сочни: Ficus carica /смокиня/, Maclura pomifera /маклура/, Ananas comosus /ананас/
 • вдървенели: Alnus /елша/, Liquidambar /ликвидамбар/ [w] ...
 • Синконии при смокинята (Ficus carica)[w]:
  • Синконий: видоизменена клонка с несраснали цветове
  • Еуфилия: пълна зависимост между растение и опрашител (Bastophaga psenes)[w]
  • Каприфиги: специализирани синконии за поколението на опрашителя - неядливи
  • Фиги: специализирани синконии за поколението на смокинята - ядливи

  Въпрос:
 1. Изберете примери за ценокарпни плодове и ги разделете като синкарпни, паракарпни и лизикарпни
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2014. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 24.11.2014 от К. Стоянов
(cc) цитирането е задължително

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg