Ботаника - Подцарство Chlorobionta /Зеленоподобни водорасли/
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника I (Анатомия и морфология на растенията)
Общо отговори: 205
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Подцарство Chlorobionta /Зеленоподобни водорасли/

 • По съвременните класификации това подцарство е обединено с висшите растения[w]
 • Пигменти: хлорофил a, b; каротиноиди
 • Резервни вещества: скорбяла, мастни капки
 • Вегетативни структури: едноклетъчни, нишковидни, пластинковидни, сифонни, сифонокладни
 • Размножаване:
  • Вегетативно: делене и фрагментация;
  • Спорово: зооспори или апланоспори;
  • Полово: изогамия, хетерогамия, оогамия, соматогамия
 • Еволюция
  • Независими пътища на еволюция, на което се дължат големи промени в класификацията
  • Най-древна група са Volvocophyceae
  • Най-напреднали в еволюцията са Conjugatophyceae
  • Charophyta са сляпа клонка в еволюцията
  • Усложняване на половия процес в еволюцията
  • Усложняване на талуса в еволюцията
 • Значение
  • Важен хранителен ресурс за водните екосистеми
  • Миксотрофите са биологични очистители на водоемите
  • Изсушени водорасли се използват за торене
  • Видове като Ulva lactuca се използват за храна

Отдел Chlorophyta /Зелени водорасли/

Клас Volvocophyceae

 • Едноклетъчни, ценобиални, колониални
 • Подвижни с очни петна
 • Хроматофор с пиреноид
 • Палмеловидни спори
 • Изогамни (Chlamydomonas[v]) и оогамни (Volvox[v])

Клас Protococcophyceae

 • Едноклетъчни (Chlorella), ценобиални (Scenedesmus), колониални (Hydrodictyon reticulatum)
 • Неподвижни вегетативни клетки
 • Хроматофор с пиреноид
 • Подвижни зооспори
 • Изогамен полов процес (случва се рядко)

Клас Ulothrichophyceae

 • Изогамни
 • Нишковиден (Ulothrix) или пластинчат (Ulva lactuca) талус
 • Прикрепване чрез ризоидна клетка (Ulothrix zonata)

Клас Siphonophyceae

сифонокладен талус - Caulerpa prolifera

Клас Conjugatophyceae

 • Без подвижни флагелатни клетки
 • Конюгация
 • Едноклетъчни: род Closterium[w] - в торфени блата и малки водоеми, Micrasterias fimbriata [M]
 • Многоклетъчни нишковидни: род Spirogyra /Спирален жабуняк/[v][w], със спирален хроматофор, в локви и бавнотечащи води; род Zygnema[w] - със звездовиден хроматофор

Отдел Charophyta /Харови/

 • Харофитен талус: ризоиди, стъблоподобни и листоподобни части (без еволюционна връзка с кормусната организация)
 • Цитоплазма с външен хлоропластен и вътрешен ядрен слой. Резервни скорбяла и захароза
 • Размножаване: вегетативно (фрагментация и грудки) и полово (оогамия)
 • род Chara [w] - по сладководни и бракични басейни, в оризища

Въпроси:
 1. Сравнете зеленоподобните водорасли с кафявоподобните и червеноподобните. Направете същото сравнение с висшите растения. С кое подцарство са най-близки зелените водорасли?
 2. Сравнете вегетативните структури при различните отдели и класове от Chlorobionta
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 19.02.2015 от Кирил Стоянов
(cc) цитирането е задължително
www.botanica.ovo.bg

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg