Ботаника - Подцарство Chrysobionta /Кафявоподобни водорасли/
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника II (Систематика на растенията)
Общо отговори: 179
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Подцарство Chrysobionta /Кафявоподобни водорасли/

 • Пигменти: Хлорофил a, c; Каротини b и a; Ксантофили
 • Резервни вещества: Хризоламинарин, Ламинарин, Манит, Мастни капки
 • Оцветяване на талуса: златисто, жълто, кафяво, кафяво-зеленикаво
 • По съвременните класификации се отнасят към отдел Heterokontophyta [w] от самостоятелно царство - Chromalveolata [w], или са включвани към Protista.

Отдел Chrysophyta /Златисти водорасли/

[w]
 • Перипласт, често втвърден и инкрустиран
 • Феопласти – 2 петстенни хроматофора
 • Очни петна
 • Подвижни – амебовидни или с камшичета
 • Откривани фосили от горен протерозой
 • Хаплонтен цикъл на развитие. Размножаване:
  • вегетативно чрез делене на клетките, разпадане на колониите или на многоклетъчното тяло;
  • спорово чрез зооспори или автоспори
  • Полов процес: изогамия или хологамия.
 • Представители:
  • Dinobryon[w]: колониaлни, клетки с къщички
  • Synura: колониални, клетки с ризници
  • Mallomonas: самостоятелни клетки с ризници

Отдел Botrydiophyta /Нееднаквокамшичести/

  • Вегетативни структури: амебовидни, монадни, палмеловидни, коковидни, нишковидни, пластинкови, сифонални
  • Очни петна (от видоизменени пластиди)
  • Размножаване: безполово, рядко оогамно (при Vaucheria).
 • Botrydium granulatum[w]: агамен сифонен вид
 • Vaucheria littorea[w]: оогамeн нишковиден вид
 • Tribonema ulotrichoides[w]: агамeн нишковиден вид

Отдел Bacillariophyta /Кремъчни водорасли/

[w]
 • Вегетативни структури: едноклетъчни или колониални
 • Клетъчна обвивка: вътрешна пектинова (тънка) и външна кремъчна (броня, черупка от хипотека и епитека, с шев и ареоли) [M].
 • Размножаване: вегетативно (делене) и полово (ауксоспори)
 • Значение: биодеградатори, индикатори, инфузорна пръст
 • Фосили: най-стари – от юра, най-много – от креда
 • Представители: Amphora[w], Stephanodiscus, Licmophora

Отдел Phaeophyta /Кафяви водорасли/

[w]
  • Вегетативни структури: разклонен тъканен талус, понякога с дължина до 50 m
  • Разпространение: предимно морски бентосни
  • Клетъчна обвивка: вътрешен целулозен и външен пектинов слой (от алгинова киселина)
  • Размножаване:
   • вегетативно (чрез разкъсване на талуса или с вегетативни пъпки – Sphacelaria)
   • полово (от изогамия до оогамия)
  • Значение: за храна (Laminaria), за получаване на манин и алгин
 • клас Phaeozoosporophyceae: със смяна на поколенията, спорофит и гаметофит
  • род Laminaria[w]
 • клас Cyclosporophyceae: без смяна на поколенията, скафидии
  • род Fucus и род Sargassum[w]

Въпроси:
 1. По кой хлорофил Chrysobionta се различават от клетките на Rhodobionta и висшите растения?
 2. Сравнете разгледаните отдели и избройте разликите.
 3. Какво представлява очното петно.
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2013. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър..
онлайн версия обновена на 22.12.2013 от Кирил Стоянов
(cc) цитирането е задължително
www.botanica.hit.bg

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg