Ботаника - Подцарство Magnoliobionta /Висши (кормусни) растения/
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника II (Систематика на растенията)
Общо отговори: 179
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Подцарство Magnoliobionta /Висши (кормусни) растения/

Характеристика

 • Най-сложно устроени в растителното царство
 • Многобройни хлоропласти с хлорофил a и b
 • Целулозна клетъчна обвивка
 • Хаплодиплонтен цикъл на развитие; хетероморфна смяна на поколенията
  • Хаплоидна спора → гаметофит
  • Оплождане → спорофит
 • Спорофит с висока хистологична диференциация. Размерите са от няколко mm до 120 m. Продължителност на живот от няколко дни до 4600г. (Pinus aristata[w] в Сeверна Америка)
 • Спорангиите и гаметангиите многоклетъчни. Редукция на архегония – от многоклетъчен (мъхове) до едноклетъчен (папратовидни)
 • Предимно сухоземни растения. Гаметофитът подложен на регресивна еволюция за избягване на зависимостта от водата.
 • Групите растения се различават по редукцията на гаметофита
 • Еволюционна тенденция към усложняване на спорофита (при всички висши растения) или на гаметофита (при мъхообразните)

Класификация

Класификацията е дискусионна Според съвременните класификации е обединено с Chlorophyta

Произход

 • Хипотеза за монофилетичен произход (от водорасли)
 • Фосили от силур (400-450 млн. год. преди н.е.)
 • Сходство в пигментите на хлоропластите и състава на ДНК. Общ предшественик с Charophyta.
 • Еволюция в две посоки:
 • най-високо развитие и биоразнообразие в растителния свят
Въпроси:
 1. Кои са основните два пътя в еволюцията на висшите растения?
 2. Коя е най-древната група висши растения с живи представители в наши дни? Кои са нейните белези за примитивност?
[] [] []
(cc) цитирането е задължително:
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2014. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 09.02.2015 от Кирил Стоянов
www.botanica.ovo.bg

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg