Ботаника - Подцарство Rhodobionta /Червеноподобни водорасли/
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника II (Систематика на растенията)
Общо отговори: 179
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Подцарство Rhodobionta /Червеноподобни водорасли/

 • Класификация - един отдел (Rhodophyta[w]), представен от два класа:
  • клас Bangiophyceae
  • клас Florideophyceae
 • За храна се отглеждат или добиват около 80 вида от родовете Gelidium[w], Palmaria[w], Porphyra[w].
 • Слизести вещества във външния слой на клетъчната стена: източник за продуктите агар-агар, караген, гелан

Отдел Rhodophyta /Червени водорасли/

 • Предимно морски представители разпространени в зависимост от солеността: Средиземно море (соленост 36%) - 300 вида; Черно море (18%) – 100 вида,в Азовско(соленост 4-14%) - 10 вида
 • Пигменти: Хлорофил a, d; Каротини b и a; Ксантофили; зеаксантин, лутеин; Фикобилини: фикоеритрин, фикоцианин, алофикоцианин
 • Резервни вещества: Скорбяла и Флоридозид

Клас Bangiophyceae

 • Сладководни и наземни, по-рядко морски
 • Размножаване: безполово с моноспори, полово се среща рядко
 • Представители: Bangia[w] и Porphyra[w]

Клас Florideophyceae

 • Многоклетъчни типични морски обитатели
 • Безполово размножаване чрез тетраспори
 • Полов процес при всички представители
 • Представители: родовете Gelidium[w], Gracilaria[w]
Въпроси:
 1. По кой хлорофил Rhodobionta се различават от клетките на висшите растения?
[] [] []
(cc) цитирането е задължително:
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2014. Систематика на растенията. Ръководство за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър. Акад. изд. АУ-Пловдив.
онлайн версия обновена на 06.02.2014 от Кирил Стоянов
www.botanica.ovo.bg

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg