Ботаника - Подклас Holobasidiomycetidae
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника I (Анатомия и морфология на растенията)
Общо отговори: 205
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Подклас Holobasidiomycetidae

Гъби с цял базидий. По съвременните представи са с ранг на клас (Agaricomycetes) [w]

Разред Agaricales

с пластинчат хименофор [w]
  • Едни от най-познатите и разпространени гъби
  • Предимно сапрофитни видове: по почви и гниещи субстрати
  • Сухоземни гъби, хименофор – пластинчат
  • Плодно тяло – пънче и гугла
  • Ядливи, халюциногенни, отровни гъби, някои се култивират
 • семейство Agaricaceae /Печуркови/
  • Agaricus bisporus /Култивирана печурка/[w]: базидиите с 2 спори
  • Agaricus campestris /Полска печурка/[w]
  • Macrolepiota procera /Сърнела/[w]
  • Macrolepiota mastoidea /Елегантна сърнела/
  • род Coprinus /Торни гъби/[w]: условно ядливи (без консумация с алкохол) и отровни видове
  • Cantharellus cibarius /Пачи крак/ [w]
 • семейство Strophariaceae
  • Сапротрофни, копрофилни гъби
  • Psilocybe cubensis: широко известната гъба, с психоактивни съединения: псилоцибин, псилоцин ... В повечето страни по света притежанието и използването са забранени
 • семейство Amanitaceae /Мухоморкови/
 • семейство Tricholomaceae /Пънчушкови/
  • Паразитни и сапрофитни гъби
  • Паразитират върху дървесни видове, вкл. овощни
  • Плодни тела на групи
  • Armillariella mellea /Пънчушка, Припънка/[w]
  • Laccaria laccata /Хамелеонова гъба/[w]

Разред Boletales

Хименофорът е порест [w] [L]

Семейство Boletaceae /Манатаркови/

Разред Aphyllophorales

Разнообразни плодни тела. Хименофор – порест, гладък и нагънат

Семейство Polyporaceae

 • Дърворазрушителни гъби, с жилави копитовидни и др. по форма плодни тела, едногодишни и многогодишни
 • Някои с лечебни качества – антипатогенни съставки, лечения на инфекции и имуностимулатори
 • Fomes fomentarius /Обикновена праханова гъба/ [w]

Разред Lycoperdales

 • затворени плодни тела с различна форма, без хименофор
 • Образуват базидиоспори в глеба (вътрешността на гастрално плодно тяло), при зрялост обвивката (перидий) се разпуква
 • Сапротрофи и паразити
 • Представители:
  • Lycoperdon pyriforme /Крушовидна пърхутка/[w], L. perlatum[w], L. echinatum[w] - ядливи в ранна фаза
  • Bovista plumbea /Оловносива пърхутка/[w] - ядливи в ранна фаза
  • Astraeus hygrometricus /Земна звезда/[w], Geastrum saccatum[w] - със звездовидно разпукващ се външен перидий

Разред Nidulariales

[w] Сапрофити по гниеща дървесина, разпростарени в холарктичната област. Приличат на птиче гнездо – размери 5-7 мм Чашковидно плодно тяло с епифрагма (капаче), яйца (1-2 мм) широки, плоски, свързани с плодното тяло с фуникулус (тънка нишка)
Cyathus striatus /птиче гнездо/[w]: среща се в буковия пояс в България

Разред Phallales

Семейство Phallaceae: широко разпространени в целия свят, най- разнообразни в тропиците; плодни тела с неприятна миризма и лепкава маса със спори по повърхността на плодното тяло – рецептакулум

Разред Sclerodermales

Род Scleroderma[w]: Затворени плодни тела, дебел перидиум и тъмна синьо-черна глеба. Показват близост до Boletales

(още по темата)


Въпроси:
 • Дефинирайте понятията базидий и хименофор
 • Групирайте познати видове гъби по плодното тяло и ги отнесете към съответните разреди
[] [] []
(cc) цитирането е задължително:
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2014. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия, обновена на 29.03.2015 от Кирил Стоянов
www.botanica.ovo.bg

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg