Ботаника - Препоръчвана литература
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника I (Анатомия и морфология на растенията)
Общо отговори: 205
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Препоръчвана литература

Препоръчвана литература за подготовка по Анатомия и морфология на растенията (Ботаника I)
 1. Терзийски Д., М.Попова & Ил.Чешмеджиев. 1998. Анатомия и морфология на растенията. ВСИ, Пловдив.
 2. Терзийски Д., М.Попова & Ил.Чешмеджиев. 2012. Анатомия и морфология на растенията. АУ, Пловдив.
 3. Попова М., Ил.Чешмеджиев & Г.Стойчев. 1992 (1999). Ръководство за учебна практика по Ботаника. ВСИ, Пловдив.
 4. Стойчев Г., К.Кожухарова & Хр.Анастасов. 2006. Ръководство за упражнения по Ботаника. АУ, Пловдив.
 5. Георгиев, Г. & Чакалова Е. 1986. Анатомия и морфология на растенията - СУ, София, 448 с.
 6. Димитров, Ст., Д.Делипавлов, М.Попова, Ив. Ковачев, Д.Терзийски, Ил.Чешмеджиев. 1988. Ботаника, Земиздат, София. 1988.
 7. Нинова, Д. & Воденичаров Д. 1976. Ръководство за самостоятелна подготовка по анатомия и морфология на растенията - Наука и изкуство, София.
 8. Нинова, Д. 1995. Анатомия и морфология на растенията. Университетско издателство на ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив.
 9. Воденичаров, Д. 1969. Размножаване на растенията - С.,217 с.
 10. Ролан, Ж.К. 1978. Атлас биологии клетки, М., 119 с.
 11. Живкова, Т. 2001. Анатомия и морфология на растенията. I част: Растителна цитология и хистология. Pensoft, София-Москва. 2001.
(още източници във виртуалната библиотека)
[] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg