Ботаника - Размножаване на растенията
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника I (Анатомия и морфология на растенията)
Общо отговори: 206
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Размножаване на растенията

Типове размножаване

 • Безполово: един родител; новите растения генетично идентични с майчиното растение
  • Формирането на новия организъм е от клетки на един родител. Характерно е за растенията
  • Вегетативно:
   • При едноклетъчни - чрез разделяне
   • При талусни многоклетъчни растения - чрез фрагментация
   • При кормусни растения
    • По-слабо специализираните (пропагули)
    • Покритосеменните най-голямо разнообразие, осъществява се чрез: луковици, грудки, коренища, столони, издънки ...
  • Апомиксис
   семенно размножаване, без оплождане - получават се апомиктни растения
   • Апогамия - от синергида или антипод
   • Апоспория - от диплоидна клетка на нуцелуса
   • Партенокарпия: образуване на плодове от неоплодена яйцеклетка
    • естествена: мутации, вегетативно размножаване
    • индуцирана: безсеменни плодове в практиката като грозде, диня, банани и др.
    • стойност за производството: запазване на ценни качества
 • Полово (дигенно): комбинация на генетичен материал от два родителя и потомството носи наследствена информация от двата родителя
  • Агаметогамия: сравнително рядко, при низшите растения и протистите: хологамия и конюгация.
  • Гаметогамия: с участие на полови клетки (гамети)
  • Изогамия: подвижни изогамети (еднакви по форма и големина)
  • Хетерогамия (анизогамия): различни по големина подвижни гамети (женски по-големи мъжки по-дребни)
  • Оогамия: неподвижна яйцеклетка в едноклетъчни полови органи - оогонии, малки подвижни сперматозоиди (при оомицети и харови)
  • Сифоногамия: неподвижни гамети, оплождането е с помощта на прашецова тръбица

Редуване на поколенията

 • Спорофит - безполово поколение: диплоидното растително тяло (2n), формирано чрез митотични деления на зиготата (образува хаплоидни спори чрез мейоза) .
 • Гаметофит - полово поколение: хаплоидно растение (n) от разделянето на спората: образува хаплоидни гамети (мъжки и женски)
 • Зигота: диплоидна клетка (2n), образува се след сливане на мъжката и женска гамета; образува диплоиден спорофит чрез митотични деления

Особености при редуването на поколенията


  Въпрос:
 1. Представете схематично съотношенията спорофит/гаметофит в жизнените цикли на мъхообразни, папрати и семенни
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2015. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 26.11.2015 от К. Стоянов
(cc) цитирането е задължително

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 2
Гости: 2
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg