Ботаника - Семейство Butomaceae /Водолюбови/
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете сайта botanica.ovo.bg
Общо отговори: 354
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Семейство Butomaceae /Водолюбови/

Монотипно семейство с един вид:
Butomus umbellatus /Сенников водолюб/
  • Многогодишно трвисто коренищно водно растение
  • Съцветие сенник
  • Плод сборен
  • Размножава се и вегетативно
  • Разпространен в умерените ширини на Европа и Азия, интродуциран в Северна Америка.
  • Показва родство между двусемеделни (сем. Nymphaeaceae) и едносемеделни (Alismataceae и Hydrocharitaceae)
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв.. 2011-2015. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
Онлайн версия обновена на 17.11.2015 от Кирил Стоянов
(cc) цитирането е задължително
www.botanica.ovo.bg

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg