Ботаника - Семейство Fabaceae /Бобови/
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника I (Анатомия и морфология на растенията)
Общо отговори: 205
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Семейство Fabaceae /Бобови/

 • Космополитни; Треви, храсти и дървета[w]
 • Листа: последователни; прости, тройни, длановидни или перести
 • Цветове: двуполови, неправилни (зигоморфни), единични или събрани в съцветие грозд или главичка.
 • Цветовете наподобяват кацнала пеперуда

 • Плод боб, с разнообразна морфология - разпукливи многосеменни (фасул, салкъм, грах), неразпукливи едносеменни (люцерна, детелина)
 • Наличие на клейстогамни представители
 • Високо съдържание на белтъци в следствие от симбиоза с азотфиксиращи грудкови бактерии
 • Представители с прости листа:
  • Genista tinctoria /Багрилна жълтуга/[w]: из тревисти места
  • Chamaespartium sagittale /Прещип/: дребно храстче с крилато стъбло, среща се в България
  • Spartium junceum [w]: декоративен храст с рано опадващи листа
 • Представители с тройни листа
  • род Medicago /Люцерна/[w]: богат род, с ценни фуражни видове:
   • M. sativa /Синя люцерна/[w],
   • M. falcata /Сърповидна люцерна/[w],
   • M. lupulina /Хмеловидна люцерна/[w]
  • род Melilotus /Комунига/[w]: с медицинско приложение; съдържат големи количества кумарин и са отровни за домашните животни:
  • род Trifolium /Детелина/[w] - голям род, представен от много видове в България, с ценни фуражни качества:
  • Trigonella foenum-graecum /Сминдух/[w]: подправкa и лечебно растение
  • Phaseolus vulgaris /Обикновен фасул/[w]: интродуциран от Централна Америка
  • Glycine max /Соя/[w]: популярна култура с разнообразно приложение
  • Ononis arvensis /Гръмотрън/[w]: бодлив полухраст, по влажни места
  • род Chamaecytisus /Зановец/[w]: храсти, представени от няколо вида във флората на България
  • Laburnum anagyroides /Златен дъжд/[w]: декоративно дърво, отровно.
 • Представители с чифтоперести листа
  • род Vicia /Фий; Глушина/[w]: голям род, включващ хранителни и фуражни видове:
   • V. faba /Бакла/[w],
   • V. sativa /Обикновен фий/[w],
   • V. striata /Набраздена глушина/,
   • V. pannonica /Панонска глушина/[w],
   • V. grandiflora /Едроцветна глушина/,
   • V. villosa /Пясъчен фий/[w],
   • V. cracca /Птичи фий/[w],
   • V. hirsuta /Влакнеста глушина/[w],
   • V. tetrasperma /Четирисеменен фий/[w],
   • V. dalmatica /Елегантна глушина; Ефеки/
  • род Lathyrus /Секирче/[w] - богат с фуражни видове:
   • L. sativus /Посевно секирче/[w]
   • L. aphaca /Жълто секирче/[w]: с редуцирани листчета и едри прилистници
  • Astracantha aitosiensis /Айтоско клинавче; Айтоски гингер/[w]: локален ендемит за склоновете на Айтос
  • Astragalus physocalyx /Подуточашково клинавче/[l]: локален ендемит, с находище до с. Кулата и унищожено находище на Младежкия хълм в Пловдив
  • Pisum sativum /Посевен грах/[w]
  • Lens culinaris /Леща/[w]
  • Arachis hypogaea /Фъстък/[w]: вид с клейстогамни цветове и геокарпни плодове
 • Представители с нечифтоперести листа
  • Cicer arietinum /Нахут/[w]
  • Lotus corniculatus /Звездан/[w]
  • Onobrychis viciifolia /Фиева еспарзета/[w]
  • Coronilla varia /Пъстра зайчина/[w]
  • Ornithopus sativus /Серадела/[w]: фуражно, култивира се
  • Robinia pseudoacacia /Бял салкъм/[w]: интродуцирано декоративно дърво
  • Amorpha fruticosa /Черна "акация"/[w] - интродициран вид, инвазивен
  • Sophora japonica /Японска софора/[w] - дърво с членести мехурести бобове
 • Представители с длановидни листа
  • род Lupinus /Лупина/[w] - декоративни:
   • L. polyphyllos[w] - в паркове и градини;
   • L. albus [w] - културно и плевелно
  (още по темата)
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2014. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 25.05.2014 от Кирил Стоянов.
www.botanica.ovo.bg
(cc) цитирането е задължително

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg