Ботаника - Семейство Fagaceae /Букови/
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника I (Анатомия и морфология на растенията)
Общо отговори: 206
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Семейство Fagaceae /Букови/

  • Листопадни и вечнозелени дървета и храсти [w]
  • Листа прости, последователни с рано опадващи прилистници
  • Еднодомни - с еднополови цветове:
  • Плод орех, обхванат частично или изцяло от вдървесиняла купула
  • Опрашване – анемофилно
  • Икономически важни видове (дъб, кестен, бук) – ресурс за дървесина, корк, танини и др.
  • Космополитно разпространени (без тропичните райони на Африка и Америка)
  • Важна екологична роля в северното полукълбо: елемент от смесените и вечнозелени гори
 • подсемейство Fagoideae: мъжките цветове в пазвени дихазни главички
 • подсемейство Castaneoideae: мъжките цветове в реси
  • Castanea sativa /Обикновен кестен/[w]: единствен представител от рода в България, с ограничено естествено находище в Беласица и Славянка. Включен в Червената книга на България като застрашен вид.
  • род Quercus /Дъб/[w]: формира заедно с габъра растителността в дъбовия пояс в планините и равнините.
   • Q. cerris /Цер/[w]
   • Q. frainetto /Благун/
   • Q. robur /Летен дъб/
   • Q. dalechampii /Обикновен горун/
   • Q. coccifera /Пърнар/: рядък защитен вид с вечнозелени листа
   • Q. mestensis /Местенски дъб/: български ендемит
   • Q. thracica /Тракийски дъб/: български ендемит, с единствен жив екземпляр от Крумовградско. Предполагаем хибриден произход.
   • Q. suber /Корков дъб/[w]: Широко се отглежда в Португалия, Испания, Франция, Италия, Тунис, Мароко, Алжир. Живее 150-200 години, кората се реколтира през 10-12 години
   • Q. rubra /Червен дъб/[w]: американски вид
(още по темата)
[] [] []
(cc) цитирането е задължително:
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2015. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 8.03.2014 от Кирил Стоянов
www.botanica.ovo.bg

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg