Ботаника - Семейство Iridaceae /Перуникови/
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете сайта botanica.ovo.bg
Общо отговори: 356
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Семейство Iridaceae /Перуникови/

 • Широко разпространени, най-много видове в Ю Африка, Средиземноморието, Азия
 • Тревисти многогодишни растения – коренищни, с луковици или грудколуковици [w]
 • Листа приосновни, мечовидни или линейни, с успоредно жилкуване
 • Цветове: единични или в сенниковидни съцветия; едри, ярко обагрени, с прост венчевиден околоцветник. Ентомофилни.
 • Плод кутийка
 • Декоративни и медицински растения (съдържат сапонини, алкалоиди, етерични масла); Някои видове са редки и са включени в Червената книга на България
 • Представители от флората на България
  • род Iris /Перуника/[w]
   • I. pumila /Дребна перуника/[w]
   • I. reichenbachii /Райхенбахова перуника/[w]
   • I. sibirica /Сибирска перуника/[w]
   • I. pseudacorus /Блатна перуника/[w]
   • I. graminea /Треволистна перуника/[l]
   • I. germanica /Синя перуника/[w]: средиземноморски вид, подивял
  • род Crocus /Минзухар/[w]: пролетно или есенно цъфтящи
  • род Gladiolus /Петльово перо/[w]
   • G. imbricatus /Керемидест гладиолус/[w]
   • G. illyricus /Илирийски гладиолус/[l]
  • Freesia hybrida /Фрезия/[w]: декоративен интродуциран вид
(още по темата)
[] [] []
(cc) цитирането е задължително:
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2013. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 28.02.2014 от Кирил Стоянов
www.botanica.ovo.bg

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg