Ботаника - Семейство Juncaceae /Дзукови/
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете сайта botanica.ovo.bg
Общо отговори: 356
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Семейство Juncaceae /Дзукови/

 • Разпространени в северното полукълбо и по-малко в южното
 • Многогодишни, рядко едногодишни растения, с хабитус подобно на Poaceae и Cyperaceae [w].
 • Стъбла и корени с въздухоносна паренхима
 • Стъбла: цилиндрични с възли и междувъзлия, кухи или плътни
 • Листа шиловидни, плоски или жлебовидни, приосновни, рядко стъблени с влагалища
 • Цветове дребни, актиноморфни, двуполови, събрани в сбити съцветия: сенник, главица или метлица
 • Плод кутийка с много семена
 • Значение: плетени изделия от някои видове
 • Представители:
  • род Juncus /Дзука/[w]: влажни и засолени места
   • J. effusus /Разперена дзука/[w]: по пасища и ливади
   • J. conglomeratus /Сбита дзука/[w]
   • J. compressus /Сплескана дзука/[w]
   • J. maritimus /Приморска дзука/[w]: по морския бряг
  • род Luzula /Светлика/[w]
   • L. sylvatica /Горска светлика/[w] и L. luzuloides /Обикновена светлика/: доминират в естествените букови гори в България
   • L. campestris /Полска светлика/[w] и L. pilosa /Космата светлика/: по ливади, пасища и храсталаци
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2015. Систематика на растенията. Ръководство за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
Онлайн версия обновена на 18.11.2015 от Кирил Стоянов
(cc) цитирането е задължително
www.botanica.ovo.bg

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg