Ботаника - Семейство Lemnaceae /Воднолещови/
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника I (Анатомия и морфология на растенията)
Общо отговори: 206
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Семейство Lemnaceae /Воднолещови/

 • Най-дребните висши растения. Широко разпространени водни растения, половината от видовете в тропиците и субтропиците
 • Показват родство с Araceae [w]
 • Листа липсват. Стъбло редуцирано до кръгла пластинка 1-10 mm, плаващо
 • Размножаване: педимно вегетативно, цъфтят рядко
 • Цветове еднополови, крайно редуцирани, в съцветия по 1-2 в пазвата на зачатъчна спата
 • Плод неразпуклив или напречно разпуклив
 • Представители:
  • Lemna minor /Малка водна леща/[w]: в България се срещат общо 3 вида от род Lemna[w].
  • Spirodela polyrrhiza[w]: с две люсповидни листчета в основата на стъблото
  • Wolffia arrhiza /Безкоренчеста волфия/[w]: най-малкото висше растение, с диаметър 1-1.5 mm
 • Хранителен ресурс за риби и водоплаващи птици
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2015. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
Онлайн версия обновена на 17.11.2015 от Кирил Стоянов
www.botanica.ovo.bg

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 2
Гости: 2
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg