Ботаника - Семейство Orobanchaceae /Воловодецови/
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника II (Систематика на растенията)
Общо отговори: 179
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Семейство Orobanchaceae /Воловодецови/

 • Космополити (най-малко видове в Австралия и Ю. Америка)
 • Облигатни тревисти, безхлорофилни паразити, без корен, прикрепят се към гостоприемника с хаустории. По някои схеми е в състава на Scrophulariaceae.
 • Листа редуцирани, последователни
 • Цветове в класовидни или гроздовидни съцветия
 • Плод кутийка, семена дребни с малък зародиш
 • Значение: икономически важни паразити по кутурни и диворастящи видове, някои с декоративна стойност (Cistanche, Diphelypaea). В природата се срещат рядко.
 • Представители:
  • род Phelipanche /Синя китка/
   • P. ramosa /Разклонена синя китка/[w] и P. mutelii /Мутелова синя китка/: икономически важни паразити по сем. Solanaceae
   • P. purpurea /Пурпурна синя китка/[w]: рядко срещан вид, паразит по сем. Asteraceae
  • род Orobanche /Воловодец/[w]
   • O. cumana /Слънчогледов воловодец/[l] икономически важен паразит по сем. Asteraceae
   • O. alba /Бял воловодец/[w]: без икономическо значение, паразит по Lamiaceae
   • O. minor /Дребен воловодец/[w]: паразит полифаг, без икономическо значение в България
   • O. esulae /Млечков воловодец/: балкански ендемит, паразит по Euphorbiaceae
   • O. gracilis /Красив воловодец/[w]: паразит по сем. Fabaceae, рядко срещан в планините, без икономическо значение
  • Diphelypaea coccinea: много рядък вид, среща се в по-топлите части на Балканския полуостров.
(още по темата)
(публикации)
[] [] []
(cc) цитирането е задължително:
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2014. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн ресурс обновен на 24.02.2014 от Кирил Стоянов
www.botanica.ovo.bg

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg